Werven in Leuven worden veiliger voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers

28 September 2021

Werven in Leuven worden veiliger voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers

Stad Leuven wil de hinder voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers bij werven beperken en werfomgevingen verkeersveiliger maken. Hiertoe hebben de stad en de politie een protocol opgesteld, in samenwerking met de Adviesraad Toegankelijkheid en de Fietsersbond. Dat protocol bevat duidelijke richtlijnen voor aannemers en bouwheren die de vlotte doorgang van voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers moeten verzekeren en de verkeersveiligheid verhogen. "Werven veroorzaken vaak verkeershinder, in het bijzonder voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers. Soms zijn er obstakels zoals kabels en hoge boordstenen, is er onvoldoende ruimte of is de signalisatie niet duidelijk voor blinde of slechtziende voorbijgangers. Dit leidt af en toe tot onveilige verkeerssituaties", vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. "We willen dat er in de buurt van werven duidelijke, toegankelijke en veilige routes zijn voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers. Daarom hebben we samen met de politie, de Fietsersbond en de Adviesraad Toegankelijkheid een protocol opgesteld. Dit protocol bevat concrete richtlijnen voor een veilige werfinrichting voor voetgangers en fietsers. We willen er zo voor zorgen dat fietsers en voetgangers veiliger langs werken kunnen passeren, want de veiligheid tijdens werken primeert." Het protocol zal voortaan deel uitmaken van de vergunning voor de uitvoering van de werken. "Met duidelijke richtlijnen voor aannemers en bouwheren willen we ervoor zorgen dat voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers voortaan veilig langs werken kunnen passeren." - David Dessers "Wegenwerken waar geen of niet de juiste signalisatie gebruikt wordt, zijn een bron van ergernis voor vele weggebruikers. Voor sommigen, denk maar aan rolstoelgebruikers of slechtzienden kan het zelfs gevaarlijk zijn. Met dit protocol willen we hier een halt aan toeroepen. Samen met alle partners werken wij actief aan een verkeersveilig en verkeersleefbaar Leuven", vult politiewoordvoerder Marc Vranckx aan. Eerder riep raadslid Wouter Florizoone al op om stroomkabels bij werven op hoogte te brengen en, indien dat niet mogelijk is, rolstoel- en fietsvriendelijke kabelgoten te voorzien. Een voorstel dat aan bod kwam tijdens de gemeenteraadscommissie veiligheid en op ROB-TV. Communicatie met aannemers en bouwheren In het protocol staan drie pijlers centraal. In eerste instantie zullen stad en politie aannemers en bouwheren informeren over het protocol en de te volgen richtlijnen. De minder-hindercoördinator is hiervoor het aanspreekpunt en zal samen met de politie, aannemers en bouwheren zoeken naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers, vermeden worden. De minder-hindercoördinator zal aannemers en bouwheren ook adviseren over de vereiste kwaliteit van de fiets- en voetgangersvoorzieningen.  Veilige doorgang voor voetgangers en fietsers Werven nemen regelmatig een deel van het voet- of fietspad in. Voortaan zullen aannemers en bouwheren moeten zorgen voor een veilige doorgang voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers en veilige corridors waar ze kunnen oversteken. Enkel indien de veiligheid niet kan gegarandeerd worden en de voet- en fietspaden niet gebruikt kunnen worden of te smal worden, mogen voetgangers en fietsers nog omgeleid worden.  Werken van korte duur Sommige werken zijn van korte duur, denk aan snoeiwerken of werken die hoogdringend moeten uitgevoerd worden. Bij zulke werken zal er minstens duidelijke signalisatie geplaatst moeten worden zodat het voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers duidelijk is wat er van hen verwacht wordt. Aan de verantwoordelijke van de werken zal ook steeds gevraagd worden om te proberen een tijdelijk voet- en fietspad te voorzien zodat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen blijven verplaatsen en er een vlotte doorgang voor mensen met een beperking gegarandeerd wordt. Stad en politie zullen in eerste instantie in dialoog gaan met aannemers en bouwheren en hen zo goed mogelijk informeren. Op termijn kan er bij niet-naleving geverbaliseerd worden of kan de vergunning ingetrokken worden.