Stad weert werfverkeer uit schoolomgevingen

23 November 2020

Stad weert werfverkeer uit schoolomgevingen

Stad Leuven levert heel wat inspanningen om schoolomgevingen veiliger te maken en gaat nu nog een stapje verder. Door het charter werftransport te ondertekenen engageert ze zich samen met de bouwsector om werfverkeer te weren uit schoolomgevingen. De stad zal daartoe onder meer met aannemers en bouwheren overleggen over alternatieve, veiligere routes en ook zelf het goede voorbeeld geven. "Kinderen en jongeren moeten veilig naar school kunnen fietsen. Het weren van vrachtwagens en werfverkeer is daarbij cruciaal. Door het charter werftransport te ondertekenen engageren we ons om zware vrachtwagens en werfverkeer te weren uit schoolomgevingen. Het is een belangrijke stap om schoolroutes en -omgevingen verkeersveiliger te maken. Een veilige schoolomgeving is immers een prioriteit”, vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. Het charter bepaalt onder meer dat werftransport zoveel mogelijk moet vermeden worden in schoolomgevingen en op belangrijke schoolfietsroutes tussen 7.30 en 8.30 uur 's morgens en tussen 15.30 en 16.30 uurin de namiddag (11.30 en 12.30 uur op woensdag). "Kinderen en jongeren moeten veilig naar school kunnen fietsen. Daarom weren we zware vrachtwagens en werfverkeer uit schoolomgevingen." - David Dessers  Het charter bevat ook een lijst van welke routes geschikt zijn voor werfverkeer en welke dat absoluut niet zijn. Voor zowel het centrum als de deelgemeenten geldt dat werfverkeer zo lang mogelijk gebruik moet maken van het hoger gelegen wegennet. Werfverkeer komende van Aarschot, Brussel, Hamme-Mille of Tienen met een bestemming in de Leuvense binnenstad moet bijvoorbeeld de E314 volgen en gebruikmaken van afslag 15 of 18 om via de Koning Boudewijnlaan of Nieuwe Mechelsesteenweg de ring rond de binnenstad te bereiken. Verder moet ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden worden. Charter bekendmaken bij bouwheren en aannemers De stad zal samen met de initiatiefnemers het charter bekendmaken bij bouwheren, aannemers en handelaars en met hen overleggen over alternatieve, veiligere routes voor werftransport. De politie zal bijvoorbeeld bij vergunningsaanvragen voor de inname van het openbaar domein het charter meegeven aan de aanvrager. Op termijn wenst de stad het charter ook te vervatten in andere vergunningsaanvragen. "Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met de dienst mobiliteit van de stad. Ook aannemers en bouwheren kunnen hier terecht zodat in onderling overleg goede afspraken kunnen gemaakt worden", aldus Dessers. Samen met de aannemers zoekt de stad dan naar alternatieve routes waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden. De stad zal zelf ook het goede voorbeeld geven. Zo heeft de stad de rondes voor het ophalen van afval aangepast aan de schooluren. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FeMa en ligt vanavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Uit de gemeenteraadscommissie mobiliteit blijkt dat alle fracties zich engageren om de ondertekening van het charter door de stad Leuven goed te keuren.