Naar weelderige bermen, overal in Leuven

23 Juni 2020

Naar weelderige bermen, overal in Leuven

Vandaag ondertekenen een heel aantal Leuvense bedrijven en organisaties het ByeByeGrass Charter, samen met stad Leuven en Leuven 2030. Daarmee engageren ze zich voor meer biodiversiteit op hun terreinen. De bedoeling is om op korte termijn elke groenzone in de stad te verbeteren. "Dit is uniek in Europa." Door de toenemende droogte en klimaatopwarming is groen in een stad essentieel. Er zijn de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan op vlak van vergroening van de publieke ruimte, maar in Leuven schakelen het stadsbestuur en tientallen organisaties nog een versnelling hoger. Zij engageren zich om bewust te kiezen voor gevarieerde maaitechnieken en meer variatie in het groen op hun terreinen. Weelderige weiden Onderzoek wijst uit dat een kort gemaaid gazon in tijden van droogte geen meerwaarde heeft. Dat is waarom de groendienst van de stad op sommige plaatsen het gras al wat langer laat groeien en er bloemen zaait. Dat heeft veel voordelen. Er komen dan meer bijen, die zorgen voor bestuiving, en het natuurlijk uitzicht geeft ook rust aan de mensen. Met de ondertekening van het ByeByeGrass Charter engageert de groendienst zich om dit beleid ook uit te dragen. Wie de komende jaren op plaatsen in onze stad een weelderige weide met bloemen ertussen ziet, kan dus gerust zijn dat dit een bewuste keuze is. Bedrijven en natuurorganisaties Stad Leuven en Leuven 2030 zochten en vonden partners om samen met hen dit plan uit te voeren. De ondertekenaars zijn bedrijven zoals imec, Siemens, KU Leuven, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), UCLL en UZ Leuven. "Een bedrijf dat het charter mee ondertekent, engageert zich om zijn site te vergroenen. Experts gaan daarvoor advies op maat aanleveren. Zo willen we alle groenzones verbeteren", duidt Hanne Wouters van netwerkorganisatie Leuven 2030. "Biodiverse terreinen zijn cruciaal om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering." - David Dessers Onder die experts behoren natuurorganisaties, zoals Regionaal Landschap Dijleland, Velt en Natuurpunt. David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, juicht hun engagement toe: "Dankzij hun kennis zullen bedrijven en organisaties hun sites kunnen optimaliseren voor een ideale luchtkwaliteit, regenwateropvang, koolstofbuffering… Dat maakt onze stad op termijn ook klimaatbestendig." "Uniek in Europa" Vorig jaar lanceerde tuinarchitect Louis De Jaeger de ByeByeGrass-campagne in het Atomium, samen met enkele biologen en BV’s. "De Jaeger wil al het onbenutte gras in Belgische tuinen, parken en bedrijventerreinen laten evolueren naar bloemrijke alternatieven. Dat komt niet alleen de biodiversiteit, maar ook het klimaat en de portemonnee ten goede", duidt Hanne Wouters. De Jaeger is dan ook opgezet met de steun van de stad Leuven en de vele Leuvense organisaties die zich vandaag engageren. "De meeste industriezones zijn groene woestijnen, terwijl ze veel meer in hun mars hebben. Niet maaien is bovendien de meest logische keuze om met de droogteproblematiek om te gaan", weet De Jaeger. "Dat Leuven 2030 haar netwerk aanspreekt, maakt de oproep van ByeByeGrass veel breder gedragen. Dit is uniek in Europa." Nog meer bedrijven Het charter is geen eindpunt. Stad Leuven en Leuven 2030 zijn steeds op zoek naar bedrijven en organisaties die hun open ruimte willen herzien. Tru Lefevere van imec roept haar collega’s op zich mee te engageren. "De shift naar een veerkrachtige en groene stad met meer biodiversiteit kunnen we alleen maar maken als iedereen er mee de schouders onder zet. Dus, om Sam Gooris te citeren: laat het gras maar groeien!", besluit Tru Lefevere. Organisaties die samen met stad Leuven en Leuven 2030 van Leuven dé wilde bloemenstad willen maken, kunnen contact opnemen met Hanne Wouters. Meer informatie over het charter vind je hier.