Wat Ertzberg kan, moet Leuven ook kunnen

04 Oktober 2008

Het is tijd voor ecostad Leuven Deze week werden de plannen bekend gemaakt van het grote bouwproject dat de firma Ertzberg zal realiseren in de Tweewaters. Bij dit project wordt een sterke nadruk gelegd op duurzaamheid, met onder meer aandacht voor hernieuwbare energie, autovrij wonen, energiezuinig bouwen, en lokale economie. Raadslid Fatiha Dahmani: "Wij zijn zeer blij met de ecologische dimensie van dit project. Eindelijk! Dat is het gevoel dat we hebben. Dit soort vooruitstrevende ecoprojecten is wat Leuven nodig heeft. Eindelijk zal Leuven op ecologisch vlak een ander imago gaan krijgen. Wij hopen van harte dat met dit project een trendbreuk is ingezet." Hopelijk volgt nu ook het stadsbestuur dit goede voorbeeld. Want als deze meerderheid één ding niet moet doen, dan is het wel proberen de groene pluimen van dit project op haar eigen hoed te steken. Jan Mertens (lid raad van bestuur AGSL): "We zijn blij met dit project, maar tegelijk geeft het een wrang gevoel dat een privébedrijf blijkbaar wel zonder al te veel moeite kan wat dit bestuur nooit heeft gedurfd. Zowat alles wat nu zal gebeuren, hebben wij eerder voorgesteld. Een zonnedak op het stadskantoor of bij de Philipssite, het kon toen niet. Meer groene stroom, het kon niet. Een grondige ecologische screening van het stadskantoor voor het gebouwd werd, men vond het niet belangrijk. Voorstellen voor autovrij wonen, een zonnedakenplan, CO2-neutrale wijken, passiefhuiskantoor, een omvattend duurzaamheidsproject voor de stad, al die dingen stelden we voor, en ze werden afgewezen of weggelachen. Om 'duurzaamheid' als algemene doelstelling in het beleidsplan van het AGSL te krijgen, moest er hard gediscussieerd worden. Een voorstel om duurzaamheid als uitdrukkelijke doelstelling voor de hele Vaartzone in het plan te krijgen, het werd afgewezen. Een bedrijf als Ertzberg heeft blijkbaar veel beter door dan het stadsbestuur dat kiezen voor ecologische vernieuwing gewoon de meest 'realistische' en slimste keuze is."

Fatiha Dahmani: "Het stadsbestuur heeft al die jaren kansen laten liggen om zelf als lokale overheid de trendsetter te worden. Nu alsnog enkele zonnedaken leggen, zoals onlangs werd aangekondigd, zal niet volstaan. Bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen in de ecologische omslag, en gelukkig gebeurt dat ook steeds meer, zoals wordt bewezen met dit project van Ertzberg. Als het stadsbestuur ook al veel eerder op de groene kar was gesprongen, zouden we nu al veel verder staan. Wij hopen dat dit ecoproject het stadsbestuur kan aanzetten om nu eindelijk eens zelf een pionier te worden in plaats van een volger. Het is hoog tijd voor ecostad Leuven."

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid Jan Mertens, lid van de raad van bestuur AGSL