Reactie stad Leuven op wanpraktijken Leuvense kotbaas

05 Juli 2019

Reactie stad Leuven op wanpraktijken Leuvense kotbaas

Vandaag verschenen er verschillende artikels in de pers over de Leuvense kotbaas Appeltans. "Stad Leuven keurt dergelijke wanpraktijken uiteraard af. We werken nauw samen met partners om dit te stoppen en in de toekomst te voorkomen", aldus burgemeester Mohamed Ridouani. "Details geef ik niet. Het dossier is bij ons gekend en wordt onderzocht en opgevolgd. Door de vele klachten houden stad en parket Appeltans nauw in het oog. Dat is de wellicht de reden waarom ze dit doen." "We geven studenten die op zoek zijn naar een kot graag volgende tips mee", reageert schepen van wonen Lies Corneillie. "Huur een kot met een Kotlabel (plaatje met een K op de voorgevel), dan ben je zeker dat het pand gecheckt werd op minimale normen van woonkwaliteit en brandveiligheid en dat het huurcontract in orde is. Bij twijfel ga je best langs bij de huisvestingsdienst van de KU Leuven of de dienst woontoezicht van de stad. Zij geven gratis advies. Als je een kot huurt dat niet in orde is, meld dit bij de stad. Enkel als de stad op de hoogte is van bepaalde gebreken, kan ze iets ondernemen." "Huur een kot met een Kotlabel, dan ben je zeker dat het pand in orde is. Als je een kot huurt dat niet in orde is, meld dit dan bij de stad. Enkel als de stad op de hoogte is van bepaalde gebreken, kan ze iets ondernemen." - Lies Corneillie Samen met de KU Leuven lanceerde stad Leuven vorig jaar het Kotlabel. De dienst woontoezicht controleert op een preventieve manier de kwaliteit van de koten, beginnend bij de oudste panden. Wanneer de stad weet krijgt van gevallen van problematische woonkwaliteit, stelt deze dienst de overtredingen vast en legt ze de huiseigenaar bepaalde eisen op. De stad volgt dit nauwgezet op en controleert systematisch of de gevraagde aanpassingen uitgevoerd werden. Bij gekende huisjesmelkers wordt de administratieve procedures erg kort gehouden zodat er heel snel kan overgegaan worden tot het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van een bepaald pand. Eigenaars van zo’n pand betalen hierop ook een progressieve belasting. De stad werkt ook nauw samen met de Huurdersbond, het OCMW, de politie en de Wooninspectie. Wooninspectie start bijvoorbeeld op vraag van de stad verschillende strafrechtelijke procedures op, bv. als de eigenaar toch nog verder verhuurt als een woning ongeschikt is verklaard. Op die manier komen deze dossiers bij het parket terecht die dan de eigenaar kan dagvaarden. "Het blijft een complex verhaal met gedeelde bevoegdheden, waardoor de strijd tegen huisjesmelkerij voor de buitenwereld niet of nauwelijks zichtbaar is. Er leeft vaak het beeld dat bepaalde eigenaars maar hun gang mogen gaan, maar we zitten er net met heel veel partners erg kort op. Een aanpak die ook vruchten begint af te werpen", besluiten Ridouani en Corneillie. Studenten die twijfels hebben bij hun huurcontract kunnen terecht bij de Huurdersbond (016 25 05 14 of [email protected]) of bij de Huisvestingsdienst van de KU Leuven (016 32 44 00 of [email protected]). Klacht neerleggen over strafbare feiten (bv. huisvredebreuk) kan bij de politie.