Waar blijft de oprichting van de bijzondere werkgroep “Sportoase”?

14 Januari 2008

Gedurende de gemeenteraad van december was het college verplicht een dossier van Sportoase, namelijk de tegemoetkoming omwille van stijgende energiekosten, terug te trekken omdat er geen spaander van heel was gebleven. In de zitting beloofde het college dat er een bijzondere werkgroep zou komen met een vertegenwoordiger van elke fractie, ook van de oppositie. Hoewel ondertussen de commissie-uitnodigingen van Financiën en Sport voor januari '08 al verzonden zijn, hebben de leden van de oppositie niets meer gehoord over de bijzondere werkgroep waarmee het incident in december werd bezworen. Voor Groen!Leuven is de vakantie duidelijk voorbij en hoeft er niet meer gedraald te worden met de bijeenroeping van die werkgroep. Fatiha Dahmani (fractieleidster van Groen!, lid van de commissie sport) en Magda Aelvoet (gemeenteraadslid, lid van de commissie financiën)