Stad Leuven roept inwoners op om de vredesboodschap mee uit te dragen

01 September 2022

Stad Leuven roept inwoners op om de vredesboodschap mee uit te dragen

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september roept stad Leuven haar inwoners op om de komende weken de vredesboodschap mee uit te dragen. Alle Leuvenaars kunnen speciaal hiervoor ontworpen postkaartjes versturen. Kinderen kunnen deelnemen aan een internationale tekenwedstrijd. Traditiegetrouw wappert op 21 september ook de vredesvlag aan het stadskantoor en de Leuvense Vredesbeweging organiseert die dag een wandeling. Als lid van Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) en als Vredesgemeente ijvert Leuven al jaren mee voor nucleaire ontwapening en een duurzame wereldvrede en dat is dit jaar niet anders. "Steden en gemeenten zijn geen eilanden in de wereld en kunnen hier een voortrekkersrol in opnemen. De situatie in onder meer Oekraïne, Jemen, het oosten van Congo en Ethiopië maakt elke dag opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om die vredesboodschap te blijven uitdragen -elke dag opnieuw maar op 21 september in het bijzonder", licht schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie toe. "Werken aan vrede is bovendien meer dan werken aan een wereld zonder oorlog en geweld. Pas als iedereen vrij leeft en er rechtvaardigheid is, is er echte vrede. Geen vrede zonder mensenrechten, geen mensenrechten zonder vrede. Daarom vinden we het belangrijk om tegen 2023 Mensenrechtenstad te worden. Een stad die mensenrechten realiseert, ze verdedigt en het draagvlak ervoor versterkt." Vredevolle groeten uit Leuven! "We roepen Leuvenaars op om massaal de vredesboodschap mee uit te dragen, want die boodschap kan niet luid genoeg klinken. Hiertoe verspreiden we postkaarten waarmee Leuvenaars hun vredevolle groeten kunnen verspreiden naar vrienden, familie, buren en kennissen", aldus Corneillie. "We roepen Leuvenaars op om massaal de vredesboodschap mee uit te dragen, want die boodschap kan niet luid genoeg klinken." - Lies Corneillie Tot begin oktober verspreidt de stad gratis postkaarten over vrede. Je kan kiezen tussen twee ontwerpen: een cartoon van Bart Schoofs of een illustratie van Annelies Belemans. De kaartjes zijn af te halen op een tiental stadslocaties waaronder het stadskantoor, Visit Leuven, de filialen van de Bib en de buurtcentra. Tekenwedstrijd 'Vredevolle Steden' "We richten ons met deze oproep ook tot kinderen. Kinderen tussen 6 en 15 jaar kunnen tot en met 9 oktober deelnemen aan de internationale tekenwedstrijd 'Vredevolle Steden'", vult de schepen nog aan. "Het is een ideale activiteit voor in de klas, de kunstacademie of de jeugdvereniging." De tien mooiste tekeningen stuurt de stad naar het secretariaat van Mayors for Peace in Japan. Op 25 oktober worden de Leuvense winnaars bekendgemaakt en ontvangen ze van de stad een geschenk. De internationale vredesorganisatie kiest de internationale winnaars voor het einde van het jaar. Vredeswandeling 'Geweldloos verzet vroeger en nu' De Leuvense Vredesbeweging organiseert tot slot op woensdag 21 september 2022 om 14 uur een vredeswandeling van 5,5 km die het standbeeld van De Onbekende Oorlogsvrouw op het Benedenplein in Kessel-Lo verbindt met het vredesmonument Vuurstaal in Bierbeek. De wandeling doet historische plaatsen aan die gelinkt zijn aan de twee wereldoorlogen. Onderweg getuigen vredesactivisten hoe zij bijdragen aan vrede, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid.