Voorstelling lijst gemeenteraadsverkiezingen

20 April 2006

Groen! wil kleur in de stad 1. De inzet van deze campagne De verkiezingen van oktober 2006 zijn voor Leuven zeer belangrijk. De Groenen bereiden zich grondig voor op deze verkiezingsdag. De voorbije maanden hebben we een inhoudelijke voorzet gegeven, onder meer via ons project 'beelden van een groene stad'. Vandaag stellen we ook de ploeg van mensen voor die deze groene voorstellen zullen dragen in de campagne.

Waarover gaat het voor Groen! bij deze verkiezingen?

? Leuven op het spoor van de toekomst zetten. Er is de voorbije jaren in deze stad van alles gebeurd. De stad is grondig van uitzicht veranderd, en heel wat grote projecten werden opgestart. Er is heel veel goeds gebeurd, waardoor Leuven voor velen weer een aantrekkelijke stad geworden is. Tegelijk zijn er ook heel wat kansen gemist of werden keuzes gemaakt die meer naar het verleden dan naar de toekomst wijzen. Er zijn nog oneindig veel mogelijkheden om Leuven uit te bouwen tot een duurzame en groene stad, onder meer op het vlak van energie, mobiliteit, wonen en economie. Kiezen voor een groen toekomstspoor is in veel opzichten een win-win-situatie. Een Leuven dat zich profileert als een stad waar de toekomst vorm krijgt, in vernieuwende groene projecten waarin bedrijven, kenniscentra en burgers samenwerken, is veel wervender dan een stad die anders te veel het imago van een dure, sjieke en wat saaie provinciestad zou kunnen krijgen.

? Het positieve alternatief. Groen! is het beste en positieve alternatief voor twee politieke risico's in Leuven. Ten eerste de algemene trend naar verrechtsing, die ons als progressieve partij veel zorgen baart. Veel andere partijen schuiven op naar rechts of naar het centrum, maar wij vinden het meer dan ooit belangrijk dat er kleur in de politiek blijft en dat mensen kunnen kiezen voor een aantrekkelijk politiek verhaal dat uitgaat van een langetermijnvisie, solidariteit en respect voor grenzen aan wat mens en milieu aankunnen. Groen! is dat alternatief. Ten tweede is er in deze stad een risico op een zekere zelfgenoegzaamheid bij de bestuurders. Als het van de huidige meerderheidspartijen afhangt, hoeft er zelfs niet meer gekozen te worden: ze hebben al beslist dat ze met dezelfde ploeg verder willen besturen. Hiermee wordt wel een heel slecht signaal gegeven aan de burgers. Een inhoudelijke reden waarom men wil doorgaan, wordt niet gegeven. Het bestendigen van deze meerderheid is blijkbaar een doel op zich geworden. Voor Groen! kan dat niet. Bij de verkiezingen gaat het erom dat burgers kunnen kiezen welke richting ze met deze stad uit willen. Wie niet tevreden is met het huidig beleid heeft in Groen! een positief alternatief. Wie het beleid groener en progressiever wil kleuren, heeft in Groen! de beste bondgenoot. Wij zijn klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen: Leuven verdient een groener bestuur.

? Het mag een beetje dwarser. De stad waar wij onze schouders onder willen zetten, is geen saaie, kleurloze, 'brave' of al te 'cleane' stad. De politiek van grote werken van de voorbije jaren heeft wel eens uit het oog doen verliezen dat een stad veel meer is dan stenen en beton. De bestuursstijl van de huidige meerderheid beschouwt burgers nog steeds niet als volwaardige participanten aan het beleid. Er worden wel veel zogenaamde 'inspraakvergaderingen' georganiseerd, maar in de feiten komen die vooral neer op 'toespraakvergaderingen', waarbij burgers verondersteld worden dankbaar het 'te nemen of te laten'-voorstel van de meerderheid te aanvaarden. Het is een stijl die niet meer van deze tijd is. Op deze manier gaan vooral ontzettend veel ideeën en inzichten van burgers die verantwoordelijkheid willen opnemen voor hun omgeving verloren. Domme en slechte beslissingen zoals het verbod om fietsen te stallen op het openbaar domein tenzij in officiële fietsenstallingen, of een veiligheidsbeleid dat wel wil investeren in camera's maar niet in mobiele en zelfs hippe fietspatrouilles, het zijn tekenen aan de wand van een beleidscultuur die vooral wil 'controleren'. Een stad is echter zoveel meer. Groene voorstellen om b.v. meer zitbanken te zetten op het stationsplein, worden weggelachen, terwijl aan vrij onnozele dingen als een Paastuin veel geld wordt uitgegeven. Jonge mensen gaan weg uit Leuven, niet alleen omdat de huizen hier te duur zijn, maar ook omdat deze stad te 'clean' wordt. Het mag dus allemaal een beetje dwarser, een beetje meer onvoorspelbaar, een beetje minder gecontroleerd, een beetje meer wat een stad zou moeten zijn? Groen! kiest voor een meer eigentijdse stedelijke cultuur.

2. Het groene team voor de verkiezingen

Tijdens de pollvergadering op 19 april hebben de leden van Groen!Leuven unaniem de voorgestelde lijst goedgekeurd. Hiermee kan voor ons de volgende fase van de campagne van start gaan. Groen! gaat naar de verkiezingen met een team dat de kleuren van deze stad vertegenwoordigt en dat staat voor meer kleur in de Leuvense politiek. We hebben gekozen voor een mix van ervaring en vernieuwing, van jong en oud. Op plaats 1 staat Fatiha Dahmani. Zij is op dit moment fractievoorzitster en belichaamt de waarden waar Groen! voor staat: met een groot hart, grote betrokkenheid en veel kleur deze stad op het spoor van een groenere toekomst zetten. Op plaats 2 staat Frans Dumont. Hij is een harde werker, met een hart voor leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Hij heeft zijn wortels in het verenigingsleven en staat ook voor een nieuwe generatie van actieve ouderen. Op plaats 3 staat Marleen Demuynck. Zij heeft een grote sociale betrokkenheid en blijft hard werken aan een solidaire stad, waar voor mensen van alle generaties en alle gezinsvormen een plaats is. Op plaats 4 staat Klaas Delrue. Als jonge belofte wil hij zijn schouders zetten onder een groene en levende stad, waar jongeren graag willen blijven. Zijn passie voor muziek en mooie teksten staat voor de kwaliteit die we als Groen! in ons leven willen. Op plaats 5 staat Martina Hülsbrinck. Ook zij is nieuw op onze lijst. Met Martina versterken we onze ecologische flank. Met haar kennis van toekomstgerichte groene energietechnologie zullen we nog meer sterke groene voorstellen voor deze stad kunnen uitwerken. Op plaats 6 staat Malek Zahi. Op zijn eigen enthousiasmerende manier staat Malek voor beweging en kleur in de stad. Actief bezig met jongeren en sport en met eindeloos veel initiatieven om iedereen aan het dansen te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Op plaats 7 staat Kris Beullens. De voorbije legislatuur jaar zat ze mee voor Groen! in de gemeenteraad. Met een sterke betrokkenheid voor leefbaarheid, en voor meer kwaliteit in beleid. Daar wil ze zich verder voor blijven inzetten. Op plaats 8 staat Roel Dobbelsteijn. Roel heeft een passie voor mobiliteit en blijft zoeken naar goede oplossingen voor de verkeersproblemen in deze stad, met een perspectief dat net iets verder reikt dan wat haalbaar is op korte termijn. En dat kan Leuven zeer goed gebruiken. Op plaats 9 staat Frieda Jans. Haar rijke ervaring op het vlak van ontwikkelingssamenwerking wil ze mee inzetten om van Leuven een levende stad te maken, die zich niet afsluit van de wereld. Hier in deze stad kunnen we de wissels omzetten naar een toekomst in verbondenheid. Op plaats 10 staat Sam Rijnders. Hij voert een groepje van jonge groene kandidaten aan, die telkens staan voor een fris en ongecompliceerd groene kijk op de dingen. Op plaats 11 staat Lisa Smolders. Als jonge vrouw wil ze haar mooie groene dromen samen met de anderen in praktijk omzetten. Op plaats 12 staat Toon Toelen. Hij was de voorbije jaren zeer actief, onder meer in Jong Groen! Hij is ook lijsttrekker voor Groen! bij de provincieraadsverkiezingen en wil ook voluit mee de lijst voor de gemeenteraad steunen. We hebben ook enkele mensen aangeduid die zich willen inzetten voor de OCWM-raad. Op plaats 31 staat Riet Van Laer. Met grote deskundigheid en dossierkennis zet ze zich al jaren in als OCMW-raadslid. Ze wil haar ervaring verder inzetten voor een groener sociaal beleid in deze stad. Op plaats 32 staat Remi Verbeeck. Ook hij zit momenteel voor ons in de OCMW-raad en vraagt daar onder meer aandacht voor de sociale gevolgen van een falend energiebeleid. Op plaats 33 staat Anne Dedry. Met haar ruime ervaring op het vlak van gezondheid en welzijn versterkt ze onze ploeg verder. Op plaats 34 staat Louis Debruyne. Hij is al vele jaren actief in de partij en wil al zijn kennis op het vlak van duurzaam lokaal beleid en vernieuwend bestuur mee inzetten. Ten slotte zijn we ook zeer blij dat Magda Aelvoet onze lijst wil duwen. Zij wil haar volle politiek gewicht, en haar grote ervaring inzetten om de hele ploeg voluit te steunen. De kennis over de groene realisaties die op haar naam staan, kunnen we zeer goed gebruiken in het groene toekomstproject voor deze stad.

(de volledige lijst kun je in de bijlage vinden)

Jan Mertens, voorzitter Groen!Leuven, 20 april 2006