Volgende regering moet het licht op groen zetten

23 Mei 2009

Vanmorgen gingen enkele groene kandidaten de straat op om mensen te bevragen over wat de prioriteiten van de volgende Vlaamse regering zouden moeten zijn. Daarvoor gebruikten ze een enquête met vijf voorstellen , die trouwens alle vijf in het programma van Groen! te vinden zijn.(zie de bijlage)

Yves Vanden Bosch (3de plaats effectieven Vlaamse lijst): "Sommige andere partijen zijn de voorbije weken vooral in het nieuws gekomen door geruzie en persoonlijke aanvallen. Dat doet de politiek geen goed. Voor Groen! gaat het in deze campagne nog steeds over inhoud, en daarom wilden we ook deze bevraging doen. Mensen appreciëren dat ook. Het viel ons op dat er veel steun is voor een groene economie, die voor ons dé inzet is van deze verkiezingen. Wat de groene partijen al vele jaren zeggen, is ondertussen stilaan ook bij de andere partijen doorgedrongen. Een groene economie betekent een echte dubbelslag: veel groene jobs én tegelijk een beter milieu en klimaat. Kiezen voor Groen! is meer dan ooit een nuttige stem."

Tie Roefs (2de plaats effectieven Vlaamse lijst): "Niet alleen vinden mensen groene ideeën belangrijk voor een volgende regering. Velen vinden ook dat Groen! in een regering een belangrijke rol zou kunnen spelen in de verdediging van die ideeën. Dat sterkt ons in onze overtuiging dat het nu meer dan ooit nodig is om een sterke delegatie groene parlementsleden te verkiezen. De groene ideeën zijn immers te goed om ze niet uit te voeren, en daar willen wij ook onze verantwoordelijkheid in opnemen."