Voedselbosrand aan HAL 5 dankzij Leuvense klimaatsubsidie

11 Februari 2022

Voedselbosrand aan HAL 5 dankzij Leuvense klimaatsubsidie

Een groep vrijwilligers plantte de voorbije dagen een voedselbosrand aan HAL 5 in Kessel-Lo aan. Op een terrein van tien are naast de hal plantten ze enkele tientallen Belgische halfstam fruitbomen, voedselbosstruiken en eetbare planten en kruiden. Hal 5 vzw kan hiervoor rekenen op een klimaatsubsidie van stad Leuven. Naast Hal 5 ontvingen het voorbije jaar ook Cirkus in Beweging en Scouts Bovenlo zo'n subsidie. Op het terrein naast HAL 5 is er momenteel nog een ecologische leerpluktuin en een buurtmoestuin, maar die zullen stilaan plaats maken voor een voedselbosrand. "Van de lente tot de herfst is de tuin mooi groen en productief maar het microklimaat is verre van ideaal. Op warme dagen verschroeien de groenten door het hitte-eilandeffect. Op andere dagen waaien ze om doordat de wind vrij spel heeft. Daarom zullen we het terrein laten evolueren naar een fruitige voedselbosrand. We planten enkele tientallen typisch Belgische halfstam fruitbomen aan, maar ook 'voedselbosstruiken' met speciale, lekkere bessen. In de halfschaduw zullen doorlevende eetbare planten en kruiden gedijen", licht Hanne Vanhaverbeke van vzw Hal 5 toe. "We hopen in 2023 voor het eerst fruit te kunnen oogsten." Klimaatsubsidie voor vzw's Hal 5 vzw kan voor dit project rekenen op een klimaatsubsidie van stad Leuven. De stad voert een ambitieus klimaatbeleid en wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. In dat kader reikte de stad vorig jaar haar verenigingen een klimaatsubsidie aan. "We willen vzw's ondersteunen die willen bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot of het klimaatrobuust maken van onze stad. Vaak kan dat al met kleine initiatieven", licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers toe. "Verschillende verenigingen willen de handen uit de mouwen steken, zij verdienen een duwtje in de rug." "Verschillende verenigingen willen de handen uit de mouwen steken om de CO2-uitstoot terug te dringen of onze stad klimaatrobuust te maken, zij verdienen een duwtje in de rug." - David Dessers De stad keerde deze subsidie voor het eerst uit. "We kenden een subsidie toe aan Hal 5 voor het aanplanten van een voedselbosrand, aan Cirkus in Beweging voor het verduurzamen van hun kamp en aan Scouts Bovenlo voor het plaatsen van duurzame verlichting en het vergroenen van een strook rond de lokalen. Het kamp van Cirkus in Beweging vond al in de zomer plaats. En nu verrijzen dus de eerste fruitbomen op het terrein rond HAL 5", aldus schepen Dessers. Op basis van de ervaringen van de eerste projectoproep evalueert de stad momenteel het subsidiereglement en zal ze het reglement de komende maanden op bepaalde punten bijsturen.