Abdij van Park vult vierde vijver voor start voorplantingsseizoen amfibieën

31 Januari 2023

Abdij van Park vult vierde vijver voor start voorplantingsseizoen amfibieën

"Dankzij deze ingreep blijft de vijver een veilige en gedroomde habitat voor zeldzame soorten planten, vissen en amfibieën." - Thomas Van Oppens 

Met het voorjaar in aantocht wordt de vierde vijver van Abdij van Park opnieuw gevuld. De vijver is van ecologische waarde voor de aanwezige amfibieën. In 2022 legde de stad de vijver droog om de amfibiepopulaties te beschermen tegen invasieve exoten. Begin februari vult de stad de vijver opnieuw zodat de amfibieën zich in het ondiepe water kunnen voortplanten.

"De stad zoekt voortdurend samen met experten naar de optimale beheersmethoden. We willen de planten en dieren hier beschermen en liefst versterken. Deze parel verdient de grootste zorgzaamheid", vertellen schepen van openbaar groen Lalynn Wadera en schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens. "Droogleggen lijkt misschien ingrijpend, maar de methode is al eeuwen succesvol en volledig gebaseerd op natuurlijke processen. ​Zo blijft het een veilige en gedroomde habitat voor zeldzame soorten planten, vissen en amfibieën."

"De vijvers in Abdij van Park behoren van oudsher tot het abdijdomein en hebben een grote ecologische waarde", duidt Chris Van den Haute, bioloog, ecoloog en amfibieën- en reptielenexpert bij de Hyla werkgroep van Natuurpunt. "Zo huisvesten ze verschillende soorten zoals voorn, paling, stekelbaars, zwanen, reigers, kikkers, padden en kleine watersalamanders. Invasieve exoten, zoals de Aziatische blauwbandgrondel, Noord-Amerikaanse zonnebaars en Chinese wolhandkrab, bedreigden de amfibieën in de vierde vijver de voorbije jaren. Daarom werd er beslist om de vijver droog te leggen, met als doel deze vijver visvrij te krijgen. De vierde vijver is namelijk ideaal voortplantingsgebied. Niet alleen de kleine watersalamander, maar ook kikkers, padden, libellen en waterjuffers, profiteren van het ondiepe water dat sneller opwarmt. Daardoor is de vierde vijver van groot belang in het natuurbehoud van het abdijdomein."

Begin februari wordt de vierde vijver opnieuw gevuld waardoor amfibieën er zich kunnen voortplanten en hun larven kunnen groeien zonder dat de vissen hen opeten. ​Abdij van Park plant om deze vijver op regelmatige tijdstippen droog te leggen en volgt daarmee de historische methode van vijverbeheer op het abdijdomein. Door het afwateren van de vijver droogt de aanwezige slibmassa uit en krimpt deze. De aanwezige vijvervegetatie (voornamelijk riet) kan vervolgens gemaaid en afgevoerd worden. Wat daarna overblijft is een verarmde bodem. Daarnaast zorgt deze methode ervoor dat ongewenste soorten tijdelijk verdwijnen. Met deze maatregel van periodieke drooglegging wil Abdij van Park de aanwezige inheemse dieren- en plantensoorten beschermen en het natuurbehoud in het abdijdomein in stand houden.