Verzet tegen Brusselse beslissing over versmalling E40 is verkeerd signaal

28 November 2016

De voorbije dagen kwam er in de media veel protest tegen de aangekondigde beslissing van de Brusselse regering om een uiteinde van de E40 te versmallen. Een aantal Leuvense partijen bereidt een motie voor om zich daartegen te verzetten. Groen vindt dat een verkeerd signaal. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Wij steunen de motie niet. De bezorgdheden die geuit worden, hebben geen wetenschappelijke basis en worden tegengesproken door bestaande studies. Deze aanpassing zal niet leiden tot meer files. Door mee te gaan met de angsten zonder na te gaan of deze gefundeerd zijn wakkeren politici de onwetendheid aan." Het werd al uitgebreid toegelicht in een artikel in De Standaard vorige week: uit 3 verschillende onderzoeken blijkt dat er voldoende capaciteit overblijft om de doorstroom van auto's te verzekeren. Volgens één onderzoek blijkt zelfs dat de files zouden dalen (omdat lokaal en doorstromend verkeer gescheiden worden). Verschillende mobiliteitsexperts zijn het erover eens dat dit een stap naar de toekomst is. Zelfs VAB vindt dit een logische stap.

Het is spijtig dat Groen, dat in de oppositie zit in het Brussels Parlement, een beslissing moet verdedigen van een regering met daarin sp.a, CD&V en Open VLD terwijl diezelfde partijen zich nu in Leuven afzetten tegen een beslissing van die regering.

Het argument dat er geen alternatieven zouden zijn, is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. De partijen die in de Vlaamse en federale regering zitten (CD&V, Open VLD en N-VA) dragen zelf mee verantwoordelijkheid voor een beleid dat niet voluit durft kiezen voor het openbaar vervoer en de financiering ervan zelfs afbouwt. De beslissing van de Brusselse regering heeft verder net als doel om meer ruimte te geven aan alternatieven voor de auto, waardoor er toch al voor een deel van de autoverplaatsingen een betere oplossing beschikbaar komt.

Thomas Van Oppens: "Het zou dan ook veel logischer zijn om een motie in te dienen die niet vertrekt van verzet tegen de beslissing, maar die net zou verwelkomen om sneller te komen tot duurzame alternatieven die wel kunnen bijdragen aan minder uitstoot van broeikasgassen. Net in de week dat er partijbreed in het Vlaams Parlement een resolutie is aangenomen voor een ambitieus klimaatbeleid hadden wij van de andere partijen een moediger houding verwacht dan dit verzet tegen een klimaat- en milieuvriendelijke beslissing."

Thomas Van Oppens