Een boost voor de hernieuwbare energie, vergistingsinstallatie van EcoWerf krijgt definitieve vorm

05 December 2021

Een boost voor de hernieuwbare energie, vergistingsinstallatie van EcoWerf krijgt definitieve vorm

Donderdagochtend 25 november kreeg de vergistingsinstallatie van EcoWerf haar definitieve vorm. Het bovenste stuk van de vergister, met het dak, werd op het onderste geplaatst. Een bijzonder moment want vanaf nu is de definitieve versie van de vergistingsinstallatie voor de hele omgeving te zien. De cilinder torent vanaf nu 33 meter boven de EcoWerf-site uit. Naast het jaarlijks produceren van 20.000 ton waardevolle compost, wil EcoWerf vanaf 2023 ook biogas produceren. Biogas is het gas dat opgewekt wordt uit organische materialen zoals gft-afval. Dit is een proces dat vóór de verdere compostering van het organische afval gebeurt. Uit biogas wekken we dan zowel elektriciteit als warmte op. EcoWerf maakt de gft-kringloop rond Om biogas te produceren, is EcoWerf op haar terreinen in Leuven (Wilsele) volop bezig met de bouw van een gloednieuwe vergistingsinstallatie. Zo zal EcoWerf uit keuken- en tuinafval (gft) zowel biogas halen als compost blijven produceren. Een deel van de warmte en elektriciteit zal worden gebruikt in de composteerinstallatie, voor verwarming van de administratieve gebouwen en in de vergister zelf. Het overblijvende deel van de elektriciteit wordt geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. In een tweede fase onderzoeken we of we van een deel van het biogas groen aardgas kunnen maken. Zelf energie produceren verkleint CO2-voetafdruk "Per jaar kan EcoWerf 12.000 MWh groene warmte produceren, wat overeenkomt met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen. Ook wordt er jaarlijks 11.000 groene MWh elektriciteit opgewekt, wat overeenkomt met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. Daarnaast blijft EcoWerf 20.000 ton compost produceren om zo te zorgen voor de gesloten kringloop van gft-afval in de EcoWerf-regio. Alles samen levert dit een CO2-besparing op van 5.000 ton per jaar." aldus Wouter Florizoone, gemeenteraadslid en ondervoorzitter van Ecowerf. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse overheid dit hernieuwbaar energieproject via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten ondersteunt. Zo helpt EcoWerf mee om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen te realiseren. - Wouter Florizoone, gemeenteraadslid en ondervoorzitter van Ecowerf De bouw van de volledige installatie is geraamd op 15 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid, via OVAM, 1,5 miljoen euro subsidieert. De werkingsbijdragen van de gemeenten en DifTar-tarieven voor de inwoners voor de inzameling en verwerking van gft blijven onveranderd. De installatie zal in het voorjaar van 2023 volledig operationeel zijn.