Veilige route van voordeur tot schoolpoort voor elk kind

19 Februari 2017

Groen pleit voor een ambitieus plan dat autoverkeer weert uit schoolomgeving en streeft naar veilige schoolroutes voor elk kind in de binnenstad en de deelgemeenten. Verkeersonveiligheid is een van de belangrijkste redenen waarom kinderen niet (alleen) met de fiets of te voet naar school mogen. Een kindvriendelijke en klimaatneutrale stad zou het STOP-principe in de praktijk moeten brengen en ernaar streven dat elk kind veilig en zelfstandig kan stappen of fietsen van aan de voordeur tot aan de schoolpoort. Daarvoor is een heel pakket aan maatregelen nodig, en niet het minst ingrepen in de infrastructuur: veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, brede fietspaden, fiets- en schoolstraten, signalisatie op maat van kinderen, maar ook strengere snelheidscontrole in zone 30, gemachtigde opzichters op de onveiligste plaatsen in de stad, enzovoort. Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "

Wie het label van kindvriendelijke stad ontvangt, engageert zich om te werken aan een stad die kinderen enerzijds beschermt, en hun anderzijds de kans geeft om zelfstandig deel te nemen aan het stadsleven. Op vlak van mobiliteit betekent dat dus werken aan een stad waar kinderen zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen voor hun activiteiten."

De stad organiseerde een bevraging bij de ouders van verschillende scholen, en bracht de knelpunten in kaart. Heel wat van die knelpunten situeren zich aan de schoolpoort zelf (onveilige situatie door geparkeerde wagens, gebrek aan oversteekplaatsen, ?), maar uiteraard zijn er nog veel meer knelpunten op de verschillende routes van en naar de school. Ook die verrassen niet: de verschillende steenwegen en poorten, de Brusselsestraat, de Ridderstraat, de stationsomgeving, de Kapucijnenvoer, ? Ook in de deelgemeenten kleuren tal van straten donkerrood op het knelpuntenplan.

Zowel de integrale route als de bestemming veiliger maken, is dus essentieel. Groen verwacht een beleid dat op deze 2 sporen werkt.

Het mag enerzijds geen probleem zijn om de veilige schoolomgeving prioriteit te geven. De partij verwacht daar een hoge ambitie van de stad: namelijk een schoolomgeving die autoverkeer weert, in plaats van het autoverkeer organiseert. 

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Sensibiliseren om snelheid te minderen, het parkeren organiseren in de schoolomgeving, dat zijn volgens ons schaammaatregelen, met weinig structureel effect op lange termijn. Met Groen pleiten we al lang voor het concept van schoolstraten: een straat die bij begin en einde van schooldag autovrij is. Bijna een jaar geleden kwam er op eigen initiatief van Basisschool Paridaens de Octopusstraat, de eerste schoolstraat in Leuven. Met effect, want na een jaar komen er 15% meer kinderen met de fiets en te voet naar school. Dit initiatief verdient navolging." 

Voor veilige schoolroutes anderzijds is de uitwerking complexer. Die aanpak moet deel uitmaken van een integraal mobiliteitsbeleid dat kindvriendelijkheid als uitgangspunt ziet. Het is nog 2 jaar wachten op een onderzoek rond speelweefsel dat veilige kindverbindingen in kaart moet brengen. Moeten kinderen dan nog zo lang wachten op veilige routes?

Groen legt al enkele voorstellen op tafel:

  • Evaluatie en bijsturing van het circulatieplan in de binnenstad met het oog op veilige routes voor kinderen. In straten op prioritaire autolussen zoals Kapucijnenvoer, Parkstraat, Van Monsstraat, Brusselsestraat moet er meer ruimte komen voor fietsers (fietspaden) en aandacht voor overstekende stappers en fietsers.
  • Mobiliteit in de deelgemeenten onder de loep: In de deelgemeenten zijn heel wat bewoners vragende partij om de mobiliteit bij te sturen, omdat ze snakken naar verkeersveilige en leefbare straten. Het stadsbestuur zet alles wat mobiliteit betreft on hold, ten koste van de levenskwaliteit van de bewoners en veiligheid van de kinderen.
  • Ontwikkel een netwerk van veilige routes in de stad en maak het ook zichtbaar. Er zijn vandaag al veilige fiets- en wandelroutes. Ze zijn alleen niet zo bekend, maar missen ook aansluiting op elkaar.
  • Zet gemachtigde opzichters in op de gevaarlijkste plekken, ook buiten de schoolomgeving. Momenteel wordt de inzet van de gemachtigde opzichter beperkt tot aan de schoolpoort. Als de stad prioritair werk maakt van veilige schoolomgevingen, kun je gemachtigde opzichters ook inzetten op routes, in afwachting van structurele maatregelen.

Groen is tot slot niet te spreken over het feit dat de resultaten van de knelpuntenbevraging na één jaar en na herhaaldelijke agendering nog steeds niet zijn besproken op de commissie Veiligheid, maar dat de schepenen wel al tot 2 maal toe naar de pers stapten met hun plannen.

 

Lies Corneillie en Hilde Van Wichelen

 

(foto: By Volker06 (Own work) , via Wikimedia Commons)