Veilig naar school door aanleg van een gebundelde uitstapplek

29 Augustus 2017

Kinderen die met de auto naar school worden gebracht zouden kunnen afgezet worden op één verzamelplaats, een soort kiss-and-ride als het ware, waarna ze te voet verder gaan naar school. Een goed idee voor Leuven, vindt Groen. Een locatie als bv. nabij de parking aan de Faculty Club zou dienst kunnen doen voor een aantal scholen in de Leuvense binnenstad. Veel ouders durven het niet aan om hun kinderen alleen naar school te laten gaan, en blijven toch maar met de auto rijden. Zo blijft men een onveilige situatie in stand houden, komt er weer extra luchtvervuiling bij en krijgen onze kinderen ook nog eens te weinig beweging. Het voorstel dat Groen twee jaar geleden deed voor de invoering van een is ondertussen al aan het Paridaens ingevoerd. Maar er is nog veel werk. De fiets- en wandelroutes naar school zijn nog lang niet veilig genoeg. Een recent onderzoek van Touring bracht nog eens onder de aandacht dat 66 procent van de kinderen die door hun ouders naar school worden gebracht dat doen met de wagen.

schoolstraat

De aanleg van speciale veilige uitstapplekken, en dat gebundeld voor verschillende scholen, kan een deel van de oplossing leveren. En dat alleszins voor die ouders die geen alternatief zien dan hun kind met de auto te brengen, onder meer omdat ze vrij ver van de school wonen.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Het idee is eigenlijk simpel. Zorg voor verzamelplaatsen op een haalbare wandelafstand van de school waar je op een veilige manier je kind uit de auto kunt laten stappen en waar je niet zorgt voor extra hinder nabij de school. Vanaf die plek kunnen de kinderen dan via een veilige wandelroute, mogelijk met begeleiding van volwassenen, te voet tot aan de school. Dat idee, met als naam 'stapstop', werd uitgewerkt in een doctoraat van de Gentse onderzoekster Griet Vanwolleghem en uitgetest voor twee lagere scholen. Zo'n uitstapplek vervangt geen maatregelen in de directe schoolomgeving, en is dus complementair aan oplossingen als een schoolstraat."

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Wij stellen voor dat het Leuvense stadsbestuur onderzoekt of dergelijke uitstapplekken ook in onze stad een oplossing kunnen bieden. Denk aan een locatie als bv. nabij de parking aan de Faculty Club. Er is daar een lus rondom de parking, waardoor je efficiënt je kinderen kunt laten uitstappen zonder over de parking te moeten gaan. Er is daar trouwens nu ook al een op- en afstapplek voor de schoolbussen van Windekind. Vanaf daar kun je in principe een veilige wandelroute organiseren tot een aantal scholen in de binnenstad, via het Begijnhof en het Dijlepark. Het houdt de wagens van deze ouders uit de binnenstad en kan ook het probleem oplossen van ouders die nu door het circulatieplan andere routes moeten zoeken om hun kind af te zetten. Het stadsbestuur kan afspraken maken met parkingeigenaars of anderen om dergelijke formules uit te werken."

Lies Corneillie en Hilde Van Wichelen