Veilig terug naar school!

14 September 2021

Veilig terug naar school!

"We herhalen onze vraag om het provinciedomein van Kessel-Lo als veilig alternatief te voorzien voor de drukke omliggende wegen, zoals de Holsbeeksesteenweg." - Eva Platteau

Woensdag 1 september trok de Leuvense jeugd terug naar school. Groen Leuven wil dat dit voor alle kinderen veilig kan gebeuren.

Groen gemeenteraadslid en parlementslid Eva Platteau: "Groen Leuven pleitte eerder al voor een veilige schoolroute door het provinciaal domein. Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar willen wij nu onze vraag aan de deputatie herhalen om het provinciedomein van Kessel-Lo als veilig alternatief te voorzien voor de drukke omliggende wegen, zoals de Holsbeeksesteenweg."

Afgelopen november beloofde de deputatie budget vrij te maken om het fietspad langs de paardenweide door te trekken naar de Vijverlaan, maar sprak ze nog niet van een concrete timing. Provincieraadslid Luka Augustijns: "We zijn blij dat de deputatie nu ook inziet dat dit een belangrijke ontbrekende verbinding is. Echter, we vragen de deputatie met een concrete timing voor dit fietspad te komen. Daarnaast herhalen wij onze vraag om zolang dit nieuwe fietspad er niet is, schoolgaande kinderen door het domein te laten fietsen."