Professioneel team van experten start met uitvoering Roadmap 2025 · 2035 · 2050

13 September 2019

Professioneel team van experten start met uitvoering Roadmap 2025 · 2035 · 2050

The time is now. Nú moet de stap gezet worden van ‘doen wat kan’ naar ‘doen wat moet’. Dat impliceert een systemische verandering van de stad en de samenleving. Leuven heeft de ambitie en de verantwoordelijkheid om hierin een voortrekkersrol te spelen. De Roadmap 2025 · 2035 · 2050, opgesteld door Leuven 2030 en tal van experten, dient als leidraad om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te realiseren. Dat deze uitdaging op véle schouders moet worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk. Daarom start in september 2019 een professioneel team van programmaverantwoordelijken, die dit unieke plan zullen omzetten naar verdere concrete actie en impact op het terrein. De voorbije zomermaanden kregen we te maken met maar liefst drie hittegolven, een erg uitzonderlijke situatie die temperaturen tot boven 40°C deed verschijnen op onze meter en meteen ook een nieuw nationaal hitterecord neerzette. Het was warm, erg warm. Het belang van een stad die volop inzet op een klimaatneutrale en leefbare toekomst werd zo opnieuw op scherp gezet. In Leuven staat deze ambitie al jaren hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat steden een cruciale rol kunnen opnemen in de steeds dringendere klimaattransitie. De stad pionierde onder meer in 2013 met de oprichting van het klimaatnetwerk Leuven 2030, die eerder dit jaar haar Roadmap 2025 · 2035 · 2050 voorstelde. "De Roadmap toont op een gedetailleerde manier de uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Die uitdaging is zo groot, dat we alle geëngageerde bedrijven, burgers, organisaties en overheden nodig hebben om onze welvaart en levenskwaliteit in de toekomst te kunnen veiligstellen", zegt Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030. Dit pionierswerk is een wetenschappelijk onderbouwde leidraad die in 13 programma’s en 80 klimaatwerven beschrijft hoe het doel van een klimaatneutrale stad tot stand kan komen, jaar na jaar. Dit uniek stappenplan inspireerde stad Leuven bij de opmaak van de bestuursnota Baanbrekend Leuven, evenals verschillende andere Leuvense sleutelactoren die zich eind maart engageerden om het eigen beleid maximaal af te stemmen op de uitdagingen zoals die geformuleerd staan in de Roadmap. Deze engagementen zijn geen overbodige luxe: een succesvolle realisatie van de Roadmap vergt het leiderschap, het ondernemerschap en de vastberadenheid van zoveel mogelijk burgers en organisaties uit onze samenleving, die van de sleutelactoren op kop. De 17 programmaverantwoordelijken zullen daadkrachtig actie ondernemen om – samen met onze overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders – intensiever en vollediger in te zetten op een klimaatneutrale toekomst voor Leuven Van plan naar meer concrete actie en impact op het terrein Voor de uitbouw van die 13 programma’s heeft Leuven 2030 dan ook versterking ingeroepen bij haar partners. Per programma werd een programmaverantwoordelijke aangesteld die de komende 12 maanden, alleen of in duo, de uitbouw van zijn/haar programma zal trekken. Op die manier wil Leuven 2030 samen met haar partners de Roadmap omzetten van plan naar verdere concrete actie en impact op het terrein. "De 17 programmaverantwoordelijken zullen daadkrachtig actie ondernemen om – samen met onze overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders – intensiever en vollediger in te zetten op een klimaatneutrale toekomst voor Leuven", vertelt een enthousiaste Katrien Rycken. "Dat verschillende partners samen 17 sterke profielen structureel vrijmaken om onze 13 programma’s op te starten, toont hoe het brede partnerschap rond Leuven 2030 de uitdaging au sérieux neemt. We verwachten dat de uitgesproken engagementen van onze leden ook het aanstellen van 80 werfleiders en hun consortia zal vergemakkelijken." Een versnelling hoger Met het aanstellen van 17 programmaverantwoordelijken schakelt Leuven 2030 opnieuw een versnelling hoger om het doel van een klimaatneutraal Leuven waar te maken. De 17 experten zullen mee instaan voor de zoektocht naar trekkers voor de 80 klimaatwerven, mee actie- en investeringsprogramma’s blootleggen, businessmodellen uittekenen en relevante partners betrekken in de transitie. Schepen van klimaat en duurzaamheid en bestuurder van Leuven 2030 David Dessers reageert: "In het voorjaar stelde Leuven 2030 haar Roadmap voor die de weg richting een klimaatneutraal Leuven uitstippelt. Met de aanstelling van de programmaverantwoordelijken zetten ze nu een eerste stap naar de uitvoering van die Roadmap. We leggen de lat terecht hoog want we moeten de komende jaren een versnelling hoger schakelen. Maar dat betekent ook dat we af en toe moeilijke beslissingen zullen moeten nemen." Kernpartners van Leuven 2030 zoals stad Leuven, KU Leuven, Fluvius, Rikolto, BUUR, Provincie Vlaams-Brabant, Tweeperenboom, Kamp C en Levuur slaan de handen in elkaar met Leuven 2030 om de 13 programma’s uit de startblokken te laten schieten met de 17 programmaverantwoordelijken. Met de aanstelling van de programmaverantwoordelijken zet Leuven 2030 nu een eerste stap naar de uitvoering van die Roadmap. Ontdek alles over de Roadmap op de website Om alle informatie uit de Roadmap toegankelijk te maken voor iedereen, is de website www.leuven2030.be/roadmap in het leven geroepen. Op deze website vind je alle informatie over de 13 verschillende programma’s en kan je per programma zien wie er verantwoordelijk voor is. Aarzel niet om hen te contacteren indien je meer informatie wil of geïnteresseerd bent om mee te werken aan een bepaald programma.