Uitstekende scores voor Leuven in nieuwe Vlaamse Stadsmonitor

24 Januari 2024

Uitstekende scores voor Leuven in nieuwe Vlaamse Stadsmonitor

Leuven scoort algemeen erg goed in de Stadsmonitor. Voor maar liefst 65% van de indicatoren staat Leuven in de top drie van de steden. Bij bijna 40% van de indicatoren staat Leuven zelfs op de eerste plaats, en scoort de stad het best van alle steden. Bij 92% van de indicatoren scoort Leuven bovengemiddeld.

Leuven krijgt van haar inwoners een uitstekend rapport. Dat blijkt uit de resultaten van de Stads- en Gemeentemonitor, een driejaarlijkse grootschalige bevraging die de Vlaamse overheid uitvoert in alle Vlaamse steden en gemeenten.

De Stadsmonitor brengt elke drie jaar aan de hand van een tweehonderdtal indicatoren de leefbaarheid van de 13 Vlaamse steden in kaart. Meer dan 3.000 Leuvenaars – een representatieve steekproef - hebben hun mening gegeven rond een tiental thema’s, zoals veiligheid, samenleven, zorg en gezondheid, cultuur en vrije tijd, wonen en woonomgeving, mobiliteit en de overheid.

Leuven scoort algemeen erg goed in de Stadsmonitor. Voor maar liefst 65% van de indicatoren staat Leuven in de top drie van de steden. Bij bijna 40% van de indicatoren staat Leuven zelfs op de eerste plaats, en scoort de stad het best van alle steden. Bij 92% van de indicatoren scoort Leuven bovengemiddeld.

Inwoners ervaren Leuven als veilige en vertrouwensvolle omgeving en geven hoge scores aan de stad en haar voorzieningen. Het beleid dat we voeren met het stadsbestuur kan rekenen op veel waardering. Het vertrouwen dat Leuvenaars hebben in elkaar, in hun buren, in de politie en het stadsbestuur, is de basis voor welbevinden en vooruitgang.

De Stadsmonitor is ook een leerinstrument. Er zitten enkele verbeterpunten in, waar de stad mee aan de slag gaat.

Thuis in een veilige stad

90% van de inwoners woont graag in Leuven. De stad doet het daarmee merkelijk beter dan gemiddeld (85%). Samen met de inwoners van Brugge zijn de Leuvenaars het meest tevreden over hun stad (81%, gemiddelde steden 71%).

Leuven wordt beoordeeld als een veilige stad. Slechts 5% voelt zich onveilig in de stad, het laagste percentage van de steden, waar het gemiddelde op 12% ligt. Ook op vlak van buurthinder scoort Leuven het beste van de steden (gemiddeld 27%): slechts 14% rapporteert veel last te ondervinden van buurthinder. Opmerkelijk, aangezien Leuven – met de vele studenten – één van de dichtstbevolkte steden van Vlaanderen is.

Ook op vlak van verkeersveiligheid krijgt Leuven een goed rapport van haar inwoners: 61% vindt dat ze veilig kunnen fietsen in de buurt, de beste score van de steden en 10% hoger dan het gemiddelde. De helft van de Leuvenaars vindt dat kinderen zich veilig zelfstandig kunnen verplaatsen in de buurt, opnieuw de beste score van de steden en 10% hoger dan het gemiddelde. Leuvenaars kiezen het meest van alle inwoners van steden voor de fiets (40%, gemiddeld 30%) of het openbaar vervoer (26%, gemiddeld 19%), en het minst voor de wagen (29%, gemiddeld 44%)) om de verplaatsingen naar het werk of school te maken.

De tevredenheid over de staat van de voetpaden en fietsinfrastructuur ligt op 58%, de hoogste score bij de centrumsteden (gemiddeld rond de 50%). Over de staat van straten en pleinen is 71% tevreden, waar dat gemiddeld 60% is bij de centrumsteden. Dat is opnieuw de hoogste score.

Indicator

Score Leuven

Gemiddelde steden

Ranking steden

Woont graag in Leuven

90%

85%

2de

Tevredenheid over de stad

81%

71%

2de

Onveiligheidsgevoel in stad of buurt

5% en 4%

12% en 8,5%

1ste

Buurthinder

14%

27%

1ste

Veilig fietsen in de buurt

61%

51%

1ste

Kinderen kunnen zicht zelfstandig en veilig verplaatsen in de buurt

50%

40%

1ste

Woon-werk/schoolverkeer fiets

40%

30%

1ste

Woon-werk/schoolverkeer openbaar vervoer

26%

19%

1ste

Woon-werk/schoolverkeer auto

29%

44%

13de

Tevredenheid staat voetpaden

58%

51%

1ste

Tevredenheid staat fietsinfrastructuur

58%

49%

1ste

Tevredenheid staat straten en pleinen

71%

60%

1ste

Open en betrokken inwoners met groot vertrouwen

Van alle steden toont Leuven zich het meest positief ten opzichte van mensen met een andere herkomst. 55% is positief, het hoogste percentage van de steden (gemiddeld 35%). 73% van de Leuvenaars vindt de aanwezigheid van mensen met een verschillende herkomst een verrijking. 73% vindt dat iedereen goed samenleeft.

Leuvenaars zijn ook meer dan inwoners van andere steden betroken bij hun buurt en het stadsweefsel: 37% heeft deelgenomen aan minstens één buurtactiviteit (gemiddeld 30%), 61% is lid van een vereniging (gemiddeld 55%), 19% is actief geweest om iets in de buurt of stad te verbeteren (gemiddeld 15%). Tot slot doet 1 op 5 Leuvenaars regelmatig vrijwilligerswerk, opnieuw de hoogste score van de steden.

94% van de Leuvenaars heeft vertrouwen in de medemens, opnieuw het hoogste van de steden (gemiddeld 89%). Ook in haar buren heeft de Leuvenaar het meeste vertrouwen van alle inwoners van steden, met 79% (gemiddeld 68%). 52% heeft veel vertrouwen in de politie. Het gemiddelde in steden is 46%. 51% van de Leuvenaars heeft veel vertrouwen in het stadsbestuur, waar dat gemiddeld 31% is. Daarmee scoort Leuven met voorsprong het hoogst van de steden.

Indicator

Score Leuven

Gemiddelde steden

Ranking steden

Positieve houding tov mensen met andere herkomst

55%

35%

1ste

Aanwezigheid mensen met verschillende herkomst is verrijking

73%

56%

1ste

Mensen met verschillende herkomst leven goed samen in mijn stad

73%

52%

1ste

Vertrouwen in medemens

94%

89%

1ste

Vertrouwen in buurtbewoners

79%

68%

1ste

Vertrouwen in politie

52%

46%

1ste

Vertrouwen in stadsbestuur

51%

31%

1ste

Lid van een vereniging

61%

55%

1ste

Actief in buurt of stad

19%

15%

1ste

Deelname buurtactiviteit

37%

30%

1ste

Regelmatig vrijwilligerswerk

21%

17%

1ste

Grote tevredenheid

De Leuvenaars zijn in hoge mate tevreden over de brede waaier aan voorzieningen in de stad, zoals cultuur, sport, horeca, gezondheid, jongerenplekken, onderwijs… (zie tabel) Ook het aanbod aan activiteiten beoordeelt de Leuvenaar als voldoende: 79% vindt dat er voldoende activiteiten zijn waaraan hij of zij kan deelnemen (gemiddeld 71%). Dat uit zich ook in de cijfers rond deelname aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten (zie tabel).

De loketvoorzieningen en digitale dienstverlening van de stad wordt gewaardeerd door de inwoners: telkens 79% is tevreden daarover, de beste scores van de steden. 85% vindt dat het stadscentrum er netjes bij ligt, een opvallend hoge score vergeleken met de andere steden (gemiddeld 71%). Ook straten en voetpaden liggen er netjes bij, vindt 72% (gemiddeld 60%).

82% van de Leuvenaars is tevreden over hun buurt (gemiddeld 75%). Ze voelen zich er thuis (87%) en vinden dat er voldoende groen (80%) en voldoende ontmoetingsplekken (69%) zijn. Voor kinderen zijn er voldoende speelplekken, vindt 77% (gemiddeld 66%). De Leuvenaars zijn ook het meest tevreden over de jongerenvoorzieningen (68%) van alle inwoners van de centrumsteden (gemiddeld 54%).

Indicator

Score Leuven

Gemiddelde steden

Ranking steden

Tevredenheid sportvoorzieningen

86%

78%

3de

Tevredenheid culturele voorzieningen

86%

82%

4de

Tevredenheid bibliotheek

90%

87%

4de

Tevredenheid restaurants & eetcafés

90%

85%

1ste

Tevredenheid uitgaansgelegenheid

85%

75%

1ste

Tevredenheid over de buurt

82%

74%

1ste

Tevredenheid speelplekken

77%

66%

2de

Tevredenheid jongerenvoorzieningen

68%

54%

1ste

Meer cijfers?

Alle resultaten en cijfers over Leuven zijn te bekijken op Leuven in Cijfers. De resultaten van alle steden en gemeenten staan op https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/