Tweede stadscongres: de toekomst is er al

28 Februari 2015

Vandaag organiseerde Groen haar tweede stadscongres, dit keer in M. Het stadscongres werd druk bijgewoond door leden en sympathisanten van Groen. Tijdens het congres werd uitgebreid nagedacht en gediscussieerd over nieuwe ideeën voor Leuven. Enkele concrete projecten, rond de thema's 'ondernemen' en 'participatie', uit andere steden kwamen zich voorstellen. Telkens innovatieve concepten die te maken hebben met energie, gedeeld gebruik van auto's, tijdelijk gebruik van ruimte en een participatieve burgerbegroting. De aanwezigen waren ervan overtuigd dat die voorstellen ook in Leuven een kans moeten krijgen. Vervolgens werd de motie 'staat van de stad 2015' voorgelegd aan het congres. (Zie bijlage voor de volledige tekst.) In die motie maakt Groen een tussenbalans van wat er politiek gebeurt in Leuven. De voornaamste boodschap was: de toekomst is al aanwezig in Leuven. Op heel veel plaatsen zijn burgers al bezig met de vernieuwende ideeën voor de toekomst. Maar al te vaak hebben ze het gevoel dat ze daarin niet gehoord worden door het beleid van het stadsbestuur. Groen wil bewust wel de vinger aan de pols houden met dat andere Leuven, waar de duurzame en rechtvaardige ecostad waar wij al jaren aan werken, nu al vorm krijgt.

In de motie vraagt Groen dat het stadsbestuur eindelijk kiest voor een duurzame mobiliteit en voor een bestuurscultuur van participatie. Ten aanzien van het OCMW, waar Groen mee in de meerderheid zit, vroeg Groen dat bij de keuzes die zullen gemaakt worden voor het sociaal beleid van de toekomst (al dan niet een integratie van het OCMW in de stad) de sociale grondrechten van de meest kwetsbaren altijd gegarandeerd moeten blijven.

Het congres werd afgesloten door een bezielende speech van nationaal voorzitster Meyrem Almaci. Ze had het daarin onder meer over de dubbelzinnige houding van de meerderheidspartijen in het dossier Uplace. Ze had ook een duidelijke boodschap voor de Leuvense Groenen: "Alles ligt hier klaar om in 2018 Leuven mee een andere richting te geven."

Jan Mertens, voorzitter

BIJLAGEN:
staat_van_de_stad_2015_def.pdf