Tuinbeurs zet klimaat centraal in 4 Leuvense wijken

10 Juni 2023

Tuinbeurs zet klimaat centraal in 4 Leuvense wijken

"We stimuleren Leuvenaars om hun tuinen natuurvriendelijk en klimaatadaptief in te richten. Want in tuinen schuilt heel wat potentieel op het vlak van biodiversiteit en waterinfiltratie." - David Dessers

Talrijke inwoners van de Leuvense wijken Spaanse Kroon, De Jacht & Boskant en Bukenbeek zakten af naar de infobeurs 'Klimaatrobuuste en natuurvriendelijke tuinen'. Met dit initiatief reikten de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant de buurtbewoners handvaten aan om hun tuinen natuurvriendelijk en klimaatadaptief in te richten. Op die manier helpen ze mee de stad te wapenen tegen de klimaatverandering. Er schuilt immers een groot klimaatpotentieel in de private tuinen.
​​​​
​Op 10 juni organiseerden de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant in Abdij van Park een infobeurs waar Leuvenaars in contact kwamen met lokale tuinontwerpers en -aannemers die ervaring hebben met natuurlijke tuinen. Tijdens deze beurs stelden tuinbedrijven en partnerorganisaties hun diensten voor aan de bewoners van de Leuvense wijken Spaanse Kroon, De Jacht & Boskant en Bukenbeek waar momenteel een uitgebreid traject rond klimaatadaptie loopt.

"Samen met de bewoners van deze wijken bekijken we hoe we kunnen ontharden en vergroenen. Door overbodig beton te vervangen door plantsoenen, planten, struiken en bomen, brengen we groen naar hun buurt. Bovendien laten we regenwater beter in de bodem dringen, wat wateroverlast helpt vermijden en koelte brengt op de hete dagen. Die ingrepen op het openbaar domein kunnen Leuvenaars in eigen tuin helpen versterken", zegt Dirk Vansina, schepen voor openbare werken.

"Met de vernieuwde klimaatpremies voor ontharding, vergroening en infiltratie, de tegeltaxi die verwijderde tegels bij particulieren ophaalt en het tuinadvies op maat van de Tuinrangers, stimuleren we Leuvenaars om hun tuinen natuurvriendelijk en klimaatadaptief in te richten. Deze tuinbeurs is daar een goede aanvulling op", aldus David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. "Want in tuinen schuilt heel wat potentieel op het vlak van biodiversiteit en waterinfiltratie."

"Dat laatste is erg belangrijk voor de waterhuishouding in de buurt. Door regenwater ter plaatse te laten infiltreren of bufferen kunnen we de druk op de Molenbeek en de riolering verminderen. Dit doet het overstromingsgevaar afnemen én zorgt voor een voeding van ons grond- en drinkwater. Hierop zetten we sterk in", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen.

"Met het strategisch project WALDEN zetten we samen met vele partners in op het versterken van de groenblauwe dooradering in Heverlee om zo bij te dragen tot een robuust open ruimte netwerk. Tuinen en niet in het minst de tuiniers spelen een cruciale rol om deze doelstelling te verwezenlijken. Met de tuinbeurs zetten we hen alvast op weg", besluit Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.