Toekomstplannen site De Boomgaard krijgen vormen

16 December 2021

Toekomstplannen site De Boomgaard krijgen vormen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) ging de voorbije maanden op zoek naar een organisatie die een collectief woonproject met sociaal oogmerk wilt realiseren op het terrein van de voormalige basisschool De Boomgaard in Kessel-Lo. De organisatie of vereniging neemt de site dan voor 99 jaar in erfpacht. Het AGSL ontving vijf projectvoorstellen van kandidaat-erfpachters. Livez, Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg, komt als beste kandidaat uit de oproep. De komende maanden zal het AGSL samen met Livez de basis leggen voor de erfpachtovereenkomst en de verdere samenwerking. Het AGSL kocht begin dit jaar de site van de voormalige basisschool De Boomgaard aan de Wilselsesteenweg 68 in Kessel-Lo aan. "In plaats van de site zelf te ontwikkelen, lanceerden we in mei een projectoproep naar organisaties, verenigingen, stichtingen en burgers om er een collectief woonproject met een sociale insteek te realiseren", licht voorzitter van AGSL Lies Corneillie toe. "We ontvingen vijf sterke projectvoorstellen." Een begeleidingscommissie beoordeelde de projectvoorstellen op drie criteria: missie en visie van de kandidaat-erfpachter, inhoud van het project en haalbaarheid. De kandidaten lichtten hun voorstel ook toe aan de buurt. "We zijn over het algemeen sterk onder de indruk van de ingediende voorstellen. We willen de verschillende kandidaten dan ook van harte danken voor hun voorstel", aldus Corneillie. De begeleidingscommissie beoordeelde het voorstel van Livez unaniem als meest gunstige. De commissie is van mening dat het een kwalitatief hoogstaand voorstel is op alle vlakken, zonder aan realiteitszin in te boeten. Het project schrijft zich bovendien volledig in in de geest van de oproep. Het voorstel onderscheidt zich van de overige projectvoorstellen door de ambitie van Livez om op termijn een grote positieve impact te kunnen creëren, niet enkel op de site, maar ook in de buurt en zelfs in de ruimere maatschappij. De commissie beschouwt het project bovendien als een innovatief pilootproject. Zorgzame buurt creëren Livez (Leuvens Initiatief Voor Eerlijke Zorg, een coöperatie in oprichting met partners Miss Miyagi bv, De Wissel vzw, Oostrem vzw, De Wingerd vzw, Zorg Leuven en Stadsmakerfonds cv) wil op de site een inclusief woonproject realiseren waar mensen met verschillende zorgnoden, bv. mensen met jongdementie, kwetsbare jongvolwassenen en gezinnen, mensen met een fysieke beperking en ouderen met een zorgbehoefte, samenwonen met niet-zorgbehoevenden en buurtbewoners. Livez gelooft dat zij elkaar iets waardevols te bieden hebben. De initiatiefnemers willen met dit projectvoorstel zorg terug naar de buurt brengen zodat zorgbehoevenden in hun netwerk kunnen blijven. Ze willen een woonomgeving creëren die mensen met elkaar en met de buurt verbindt en waardevolle (zorg)relaties aanvullen met het professionele zorgaanbod. Livez hoopt op die manier een zorgzame buurt te creëren waar mensen levenslang kunnen wonen en waar de zorg zich aanpast aan de behoeften van haar bewoners, zonder dat zij hun leefomgeving moeten verlaten bij gebrek aan ondersteuning. "Livez wil op de site een zorgzame buurt creëren waar mensen levenslang kunnen wonen en waar de zorg zich aanpast aan de behoeften van haar bewoners." - Lies Corneillie "De belangstelling voor de oproep en deze werkwijze is duidelijk groot, en de initiatiefnemers toonden elk bijzonder veel engagement. Het is zeker niet uitgesloten dat we in de toekomst gelijkaardige oproepen lanceren voor andere projectsites", besluit Corneillie. Verder projectverloop Samen met Livez stelt het AGSL de komende weken de basis voor de erfpachtovereenkomst op. Indien het AGSL en Livez tot een goed samenwerkingsakkoord komen, zal het AGSL de grond toewijzen aan Livez. De ondertekening van de onderhandse overeenkomst van erfpacht is voorzien voor eind mei 2022. Indien er geen overeenkomst gevonden wordt, start het AGSL de procedure opnieuw op met de tweede gerangschikte kandidaat en zal de ondertekening op een later tijdstip plaatsvinden. Na ondertekening krijgt de erfpachter achttien maanden de tijd om een definitief projectdossier uit te werken. Wanneer de erfpachter een omgevingsvergunning in handen heeft, zal het AGSL de site definitief overdragen. De werken zullen ten vroegste van start gaan in 2024.