Toegankelijkheidsbeleid Leuven valt in de prijzen

03 December 2021

Toegankelijkheidsbeleid Leuven valt in de prijzen

Leuven is deze namiddag in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de prestigieuze Europese Access City Award 2022. Dit is een jaarlijkse Europese prijs voor toegankelijke steden. De stad kreeg een speciale vermelding voor het mainstreamen van toegankelijkheid. Met deze wedstrijd wil de Europese Unie steden aanmoedigen om hun openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. De uitreiking vond niet toevallig vandaag plaats, op de internationale dag van personen met een handicap. De Access City Award wordt toegekend aan een Europese stad van meer dan 50.000 inwoners die op vlak van toegankelijkheid een voorbeeld is. Veertig steden dienden hun kandidatuur in. De stad Leuven stelde zich voor het eerst kandidaat en schopte het tot de laatste zes finalisten. In de finale kreeg ze een speciale vermelding voor het mainstreamen van toegankelijkheid. De jury loofde het feit dat de stad burgers, bedrijven en instellingen betrekt om zo op een innovatieve manier de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. Luxemburg Stad sleepte de award in de wacht. "We beseffen goed dat er op verschillende vlakken nog werk aan de winkel is. Deze finaleplaats en speciale vermelding zijn een extra motivatie om te blijven werken aan integrale toegankelijkheid en de rechten van mensen met een beperking." - Lies Corneillie "Dit is een erkenning dat we de laatste jaren cruciale stappen hebben gezet op het vlak van toegankelijkheid. Een toegankelijke openbare ruimte creëren betekent voor ons letterlijk maar ook figuurlijk drempels voor personen met een beperking zoveel mogelijk wegnemen. Het gaat daarbij niet alleen over aanpassingen aan de infrastructuur, maar ook over toegankelijke evenementen en dienstverlening. Denk aan de prikkelarme dag op de kermis en de Open Monumentendag die dit jaar in het teken van inclusief erfgoed stond, bijvoorbeeld. Iedereen profiteert bovendien van een toegankelijke openbare ruimte, ook kinderen en mensen met een kinderwagen of een rollator bijvoorbeeld", reageert schepen van gelijke kansen Lies Corneillie enthousiast. "Ons toegankelijkheidsbeleid heeft een sterke mensenrechtenbasis, want ieder mens heeft het recht om volledig deel te nemen aan de samenleving, en bij voorkeur zo autonoom mogelijk." Blijven werken aan toegankelijkheid "Deze speciale vermelding betekent echter niet dat het werk in Leuven af is. We beseffen heel goed dat er op verschillende vlakken nog werk aan de winkel is", vervolgt schepen Corneillie. "In onze kandidaatstelling hebben we dan ook heel wat plannen opgelijst, zo zullen we bijvoorbeeld op termijn de adviezen van de adviesraad toegankelijkheid herwerken tot een toegankelijkheidsnorm. Deze finaleplaats en speciale vermelding zijn een stimulans om ook de komende jaren hard verder te werken aan een toegankelijk Leuven." Adviesraad toegankelijkheid als spil "De kracht van de werking rond toegankelijkheid in Leuven ligt in de samenwerking met de adviesraad toegankelijkheid en dat heeft ook de jury opgemerkt. Ik wil de leden van de adviesraad oprecht bedanken en vooral feliciteren, want deze finaleplaats en speciale vermelding is er vooral dankzij hen", vertelt Corneillie. De raad bestaat uit meer dan vijftien actieve leden die maandelijks hun inzichten ten dienste stellen op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen. "De kracht van de adviesraad ligt in de diversiteit aan handicaps die vertegenwoordigd zijn en de dialoog die ze op gang brengen. Via deze dialoog zoekt de adviesraad telkens naar een faire oplossing die voor iedereen werkt. Ook voor mensen zonder beperking. Dit leidt tot concrete adviezen in nauw overleg met de betrokken stadsdiensten, architecten, organisatoren van evenementen of de horecasector", aldus Corneillie. Momenteel wordt de adviesraad toegankelijkheid betrokken bij onder meer de dossiers rond de nieuwe podiumkunstensite en de heraanleg van de oevers van de Vaartkom, maar ook bij het inclusief en toegankelijk maken van culturele en sportieve evenementen en de aanleg van speelterreinen. Voorzitter van de adviesraad toegankelijkheid Sam Michiels vult aan: "We zien deze finaleplaats en speciale vermelding niet alleen als erkenning voor onze manier van werken en de concrete resultaten die er de voorbije jaren geboekt zijn, het is ook een motivatie om op deze manier verder te werken in de komende jaren, samen met de stad."