Samen op weg naar een toegankelijk Leuven

02 December 2020

Samen op weg naar een toegankelijk Leuven

Op 3 december is het de internationale dag voor personen met een handicap. De stad grijpt dit moment aan om samen met de adviesraad toegankelijkheid terug te blikken op het voorbije jaar en te klinken op een toegankelijk 2021! De adviesraad gaf het voorbije jaar advies over tal van dossiers zoals de nieuwe podiumkunstensite en zag ook heel wat projecten gerealiseerd. Volgend jaar staat er een beleids- en actieplan toegankelijkheid op de agenda en zal de stad extra aandacht besteden aan de aanleg van comfortstroken. "De kracht van de werking rond toegankelijkheid in Leuven ligt in de samenwerking met de adviesraad toegankelijkheid, samengesteld uit ervaringsdeskundigen en betrokkenen. Zij stellen maandelijks hun inzichten ten dienste op vlak van autisme of motorische, visuele, auditieve en verstandelijke beperkingen", vat schepen van gelijke kansen Lies Corneillie aan. Een bijzonder 2020… 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Ondanks de coronacrisis bleef de adviesraad digitaal samenkomen om advies te geven over tal van dossiers, zoals de nieuwe podiumkunstensite, de heraanleg van de oevers van de Vaartkom en het historisch stadhuis. Maar ook dossiers rond vrije tijd voor personen met een beperking of de aanleg van speelterreinen kwamen aan bod. Voorzitter van de adviesraad toegankelijkheid Sam Michiels vult aan: "We proberen steeds een advies te formuleren dat rekening houdt met alle handicaps, maar ook met toegankelijkheid voor senioren met een rollator of ouders met een buggy enzovoort. Tijdens planbesprekingen werken we samen met ontwerpers om knelpunten op te sporen, uit te leggen waarom er een probleem is en constructief alternatieve oplossingen aan te brengen, waarbij de creativiteit van de ontwerpers altijd centraal blijft staan." "Een stad die toegankelijk is voor iedereen, is een stad waar iedereen zich welkom voelt en graag is. Dat is exact waar we in Leuven voor willen staan." - Lies Corneillie Heel wat projecten waarvoor de adviesraad toegankelijkheid eerder een advies formuleerde, werden het afgelopen jaar gerealiseerd, zoals de blindengeleidestroken op het vernieuwde Sint-Agathaplein in Wilsele en aan het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Martelarenlaan en de toegankelijke bushaltes in de Bondgenotenlaan. De laatste activiteit dit jaar is een infomoment over autodelen op 9 december samen met autodelen.net. Organisaties of personen die een rolstoeltoegankelijke wagen hebben en die eventueel als deelauto ter beschikking willen stellen, zijn welkom. Wie interesse heeft kan nog steeds aansluiten door te mailen. …en naar een nog toegankelijker 2021! De stad zal in 2021 werk maken van een beleids- en actieplan rond toegankelijkheid. Daarnaast staan er al enkele concrete dossiers op de agenda. "We voorzien jaarlijks 100.000 euro voor aanpassingen aan bestaande voetpaden en pleinen die de toegankelijkheid in de stad te verbeteren. Samen met de adviesraad toegankelijkheid zullen we elk jaar een thema kiezen. Zo zullen we in 2021 extra aandacht besteden aan de vele kasseistroken door comfortstroken te voorzien. In nauwe samenwerking met de adviesraad zullen we de meest urgente locaties selecteren", vertelt Corneillie. Maar toegankelijkheid gaat over meer dan aanpassingen aan het openbaar domein. Voor het eerst zal de adviesraad ook betrokken worden bij een traject rond nieuwe signalisatie en bewegwijzering op de site Tweebronnen waar o.a. de Bib en het Stadsarchief zijn gehuisvest en waar jaarlijks zo’n 450.000 bezoekers voorbijkomen. Ook bij het project “Wijgmaal in de steigers” werd al een stevig toegankelijkheidsadvies geformuleerd. Het komende jaar blijft de adviesraad de ontwikkelingen in Wijgmaal op de voet volgen. "Toegankelijkheid gaat niet enkel gaat over openbaar domein of de architectuur van een gebouw. Het gaat over een inclusieve aanpak over alle levensdomeinen heen: van vrije tijd tot mobiliteit, van toerisme tot openbaar domein, van handel tot horeca. Een stad die toegankelijk is voor iedereen, is een stad waar iedereen zich welkom voelt en graag is. Dat is exact waar we in Leuven voor willen staan", besluit schepen Corneillie.