Terugschroeven autoluwe zondag is bedroevende schertsvertoning

11 Juni 2009

Gisteren werd bekend dat het Leuvense stadsbestuur de (reeds karige) invulling van de autoluwe zondag op 28 juni nog verder terugschroeft. Nu zou het binnenste deel van de ring al niet meer autoluw worden. De reden hiervoor zou zijn de Koopzondag. De binnenring, maar ook alle parkings in de binnenstad zullen dus in principe gewoon openblijven. Frans Dumont (gemeenteraadslid): "Jarenlang zijn we in de gemeenteraad tussengekomen om te pleiten voor een echte autovrije dag. Niet zozeer als een 'evenement', maar wel als een dag om te ervaren hoe het leven in de stad kan zijn met minder auto's. Een positieve dag waarop mensen de kwaliteit kunnen ervaren van een stad waar de individuele auto even wat minder ruimte krijgt, en waar andere vervoersvormen zoals de fiets alle kansen krijgen. Maar ook een dag waarop mensen weer veilig op straat kunnen komen en elkaar ontmoeten. En zo dus ook een dag die een opstap kan zijn om na te denken over een andere inrichting van het stedelijk gebied. Het stadsbestuur heeft, na jaren de boot te hebben afgehouden, uiteindelijk dan toch beslist om een autoluwe zondag te organiseren. Dit voorstel was al erg beperkt, en zelfs dat wordt nu nog afgezwakt. Dit is bedroevend?" Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Wat er was voorgesteld voor 28 juni was al een 'autoluwe zondag light'. Toch keken heel wat mensen en organisaties er al naar uit en bereidden ze met veel enthousiasme allerhande activiteiten voor. Van wat al erg slappe koffie was, blijft nu nog zo goed als niets meer over, ook al zal het stadsbestuur zeggen dat alle activiteiten zullen kunnen plaatsvinden. Het is ook erg ontmoedigend voor het vele werk verricht door de organisaties en stadsdiensten. Leuven had andermaal een kans om zich op een andere manier op de kaart te zetten. Het lijkt er sterk op dat de politieke wil om echt te kiezen voor een autoluwe dag altijd al klein geweest is. Op die manier hoeft het voor ons ook niet meer. Wij betreuren dit heel erg: wij waren van plan een speciale activiteit te organiseren op 28 juni, maar na dit nieuws zien we dat niet meer zitten. Het hele idee van een autovrije dag wordt herleid tot een vehikel om nog comfortabeler met de auto in de binnenstad te gaan winkelen."

Marleen Demuynck en Frans Dumont (gemeenteraadsleden)