Leuven werkt aan veilige terugkeer van studenten

26 Augustus 2020

Leuven werkt aan veilige terugkeer van studenten

De zomer loopt stilaan ten einde, dus maakt Leuven zich klaar om haar studenten opnieuw welkom te heten. Door de coronamaatregelen zal het begin van het academiejaar er wat anders uitzien. Samen met de onderwijsinstellingen KU Leuven, UC Leuven-Limburg, LUCA School of Arts, studentenkoepel LOKO en de politie werkt de stad aan een kader om de terugkeer van studenten coronaveilig te laten verlopen. Momenteel geldt code geel voor het hoger onderwijs. Dat houdt in dat heel wat onderwijsactiviteiten op de campus kunnen plaatsvinden, in combinatie met online onderwijs. Over enkele weken zal onze stad weer studenten ontvangen. Ze zijn even welkom als andere jaren, maar het coronavirus maakt wel dat de stad enkele extra afspraken zal maken en voorzorgsmaatregelen zalnemen. Daarvoor is het stadsbestuur in overleg met de universiteit, hogeschool en de studenten. Ze zijn onze partners in de strijd tegen het virus. Hun medewerking is cruciaal om het virus in te dammen. "We moedigen de studenten aan om zich aan de veiligheidsmaatregelen te houden en, net zoals de Leuvenaars, voorzichtig te zijn, zich verantwoordelijk te gedragen en zorgzaam met elkaar om te gaan", zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. Activiteitenmatrix "Om duidelijk te maken welke activiteiten kunnen plaatsvinden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen, stellen we onder meer een activiteitenmatrix op." - Thomas Van Oppens Alle partners zijn in een voortdurende dialoog om het samenleven op kot en in de stad in alle veiligheid te laten verlopen. "Massa-evenementen zullen natuurlijk niet kunnen doorgaan. Om duidelijk te maken welke activiteiten kunnen plaatsvinden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen, stellen we onder meer een activiteitenmatrix op. Met deze matrix, zullen we de studentenverenigingen ondersteunen om hun activiteiten coronaveilig te organiseren", vertelt schepen Van Oppens. "In de loop van september wordt deze matrix gepubliceerd samen met enkele andere maatregelen."