Te voet gaan moet overal kunnen

19 Juni 2018

Te voet gaan moet overal kunnen

Groen stelt voor dat er een positieve sensibiliseringscampagne komt om alle weggebruikers ervan te overtuigen zich respectvol te gedragen tegenover voetgangers. Er beweegt iets in de stad. Meer mensen nemen de fiets voor hun verplaatsing of gaan te voet. Dat is heel erg goed. Het is efficiënt en zorgt niet voor luchtvervuiling. Naarmate de stad groeit, zijn er ook meer mensen die in de stad willen of moeten zijn. De publieke ruimte is echter nog niet altijd ingericht volgens het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privévervoer). De verschillende vervoerswijzen zoeken een nieuwe balans ten opzichte van elkaar. Veel voetgangers ervaren dat regelmatig als een potentieel conflict. Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): “Het is hoopvol dat steeds meer mensen voor hun verplaatsingen kiezen voor de zachte oplossingen. Auto’s, bussen en fietsen bewegen zich naast voetgangers door de stad. Voor een aantal voetgangers is het niet altijd eenvoudig om te wennen aan de soms complexe bewegingen van de diverse vervoermiddelen. En een aantal weggebruikers gedraagt zich ook wel eens roekeloos, onder meer door onaangepaste snelheid in smalle of drukke straten. De soms erg smalle straten en stoepen, winkelstraten en talrijke evenementen zoals markten en feestelijkheden vragen van alle weggebruikers het nodige begrip voor elkaar. Het bestuur zette al heel wat stappen, onder meer door meer voetgangersdoorgangen en acties voor vrije stoepen. We zouden graag zien dat het stadsbestuur op een positieve manier weggebruikers op wielen sensibiliseert om steeds rekening te houden met de concrete omstandigheden, zodat voetgangers zich altijd en overal veilig kunnen voelen.” (Marleen Demuynck brengt dit onderwerp ter sprake tijdens de gemeenteraad van 25 juni.)   Marleen Demuynck