Taalapp voor anderstalige stadsmedewerkers

07 Oktober 2021

Taalapp voor anderstalige stadsmedewerkers

Bij de start van het nieuwe schooljaar biedt de stad Leuven nieuwe mogelijkheden aan anderstalige Leuvenaars om Nederlands te leren. Zo vinden bijvoorbeeld de diverse oefenkansen Nederlands na een verplichte pauze omwille van corona sinds kort opnieuw live plaats. Anderstalige stadsmedewerkers kunnen sinds kort gebruikmaken van de app Taalstad.  Leuven telt meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Nederlands is de taal die de diverse Leuvense samenleving verbindt. Een goede beheersing van het Nederlands bevordert de zelfredzaamheid van alle Leuvenaars en verhoogt kansen op het vlak van verbreding van het eigen sociaal netwerk, zelfontplooiing, participatie aan de maatschappij en werk of opleiding. Stad Leuven zet daarom in op de uitwerking van een talenbeleid. "We voorzien een heel divers aanbod zodat elke anderstalige inwoner op zijn maat Nederlands kan leren. Tegelijkertijd zorgen we voor heldere en eenvoudige formuleringen rond onze eigen dienstverlening, zeker voor de essentiële diensten. Ook wie nog maar een klein mondje Nederlands spreekt moet zijn weg kunnen vinden in de stad", weet schepen van diversiteit Lalynn Wadera. "Naast dat stevig aanbod Nederlands, zoeken we ook naar manieren om de troeven van de meertaligheid in onze stad te zien en in te zetten.” Oefenkansen Nederlands opnieuw live Na anderhalf jaar gedwongen coronapauze zijn de diverse oefenkansen Nederlands sinds kort terug 'live' opgestart. Zo zijn er op verschillende locaties in Leuven de wekelijkse praatgroepen 'Kom Binnen', waar anderstalige Leuvenaars Nederlands oefenen door samen met moedertaalsprekers te praten of activiteiten te doen. Daarnaast organiseert de stad sinds enkele jaren informele lessen Nederlands om tegemoet te komen aan de nood van een aanbod voor erkende vluchtelingen in afwachting van hun opstart bij een CVO of Ligo. Er zijn ook specifieke uitspraaklessen in samenwerking met CVO Volt. Voor anderstalige volwassen Leuvenaars die vragen hebben bij hun lessen Nederlands, is er huiswerkbegeleiding. De oefenkansen worden bewust laagdrempelig gehouden en zijn gratis, met uitzondering van de uitspraaklessen (max. 12 euro voor negen lessen). Een grote groep van geëngageerde vrijwilligers zet mee zijn schouders onder de taalinitiatieven. Waar mogelijk wordt er ook samengewerkt met bijvoorbeeld CVO’s om het aanbod structureel te verankeren. Zo trekt het CLT bijvoorbeeld mee de Kom Binnen-praatgroepen in de buurtcentra. Taalapp voor anderstalige stadsmedewerkers "Taalstad is een mooi voorbeeld van hoe we technologie inzetten om de integratie van onze medewerkers te versnellen." - Thomas Van Oppens De stad biedt anderstalige medewerkers ook extra oefenkansen Nederlands aan. Sinds september kunnen ze gebruikmaken van de app Taalstad, ontwikkeld door het Leuvense technologiebedrijf Linguineo. In deze app kunnen anderstalige werknemers op een laagdrempelige en interactieve manier de woordenschat, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid oefenen die specifiek is aan hun werkcontext. "Het straffe aan de app is dat de werksituaties herkenbaar zijn. Momenteel gebruiken al verschillende straatvegers, keuken- en onderhoudsmedewerkers de app. Ook enkele medewerkers van de groendienst gaan er binnenkort mee aan de slag", vertelt schepen van personeel Thomas Van Oppens. "Job- en taalcoaches bieden extra ondersteuning. Taalstad is een mooi voorbeeld van hoe we technologie inzetten om de integratie van onze medewerkers te versnellen."