Stad Leuven verhoogt subsidie voor aankoop van natuurgebieden

06 Juli 2020

Stad Leuven verhoogt subsidie voor aankoop van natuurgebieden

De stad Leuven trekt de subsidie voor de aankoop van natuurgebieden op van 10% naar 30% van de kostprijs. Hiermee wil de stad natuurverenigingen stimuleren om natuurgebieden aan te kopen en die vervolgens ecologisch te beheren. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Het uitbreiden van de groene ruimte en het ecologisch beheer van natuurgebied zijn belangrijke speerpunten voor de stad Leuven om zo de biodiversiteit te behouden en te vergroten. De stad ondersteunt natuurverenigingen daarom bij het beheer van hun gebieden, met een toelage van 50 euro per hectare, en bij de aankoop van natuurgebieden. De stad heeft nu beslist om de subsidie die verenigingen krijgen voor de aankoop van natuurgebieden, te verhogen van 10% naar 30% van de aankoopprijs, met een maximum van 15.000 euro per aanvraag. "Door de evolutie van de grondprijzen wordt het voor verenigingen moeilijker om natuurgebieden te verwerven. Daarom willen we vanuit de stad de natuurverenigingen hier maximaal bij steunen en trekken we de subsidies omhoog", aldus schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "Natuurverenigingen zijn experts in het ecologisch beheer van natuurgebieden en krikken zo de biodiversiteit in onze stad omhoog." "Natuurverenigingen zijn experts in het ecologisch beheer van natuurgebieden en krikken zo de biodiversiteit in onze stad mee omhoog." - David Dessers Daarnaast steunt de stad educatieve projecten en sensibiliseringsacties van deze verenigingen, zoals 'Het Dijlewolvenpad', een natuurleerpad voor scholen, en 'Warme Winteravonden', een reeks lezingen over duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. Ook inwoners kunnen de biodiversiteit mee opkrikken De stad moedigt ook haar inwoners aan om zoveel mogelijk groen aan te leggen. Ook particuliere tuinen dragen immers bij aan de biodiversiteit. In de stad kan dat bijvoorbeeld met gevelgroen. Wie graag een geveltuin plant, kan voor advies en een premie terecht bij de stad. In sommige straten kan de groendienst mee bekijken of een groenslinger tussen huizen haalbaar is. Samen maken we van Leuven een groene en veerkrachtige stad. De stad werkt momenteel aan een groenplan waarin ze de specifieke maatregelen voor de vergroening van de stad uittekent en bruggen bouwt met iedereen die daartoe kan bijdragen.