Studenten planten bomen in buurtbos aan HAL 5

25 November 2020

Studenten planten bomen in buurtbos aan HAL 5

Deze week plant stad Leuven een derde buurtbos. Na het Lemmekesveld in Heverlee en de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-Lo is het nu de beurt aan de Centrale Werkplaatsen. Het bos komt op het centrale plein aan de kant van het woningcomplex. Het buurtbos zal 1.800 m² groot zijn en er zullen 1.900 verschillende inheemse planten, struiken en bomen in groeien. Ook studentenkoepel LOKO doet haar duit in het zakje en plant er enkele bomen. Daarmee brengt de stad de natuur tot dicht bij de vele bewoners aan het plein en de vele bezoekers van HAL 5. Het concept van een buurtbos komt oorspronkelijk uit Azië, van autofabrikant Toyota. Die legde inheemse en gevarieerde bosjes op zeer kleine percelen aan, ter compensatie van de luchtverontreiniging die ze veroorzaakten. Met een bos van tweehonderd vierkante meter compenseer je 1.800 autokilometers. In Leuven speelt dat argument en tegelijk is het de wens van de stad om de natuur dicht bij de buurt te brengen. Daarom plant de stad buurtbossen. De grote variatie aan struiken en bomen trekken insecten en vogels aan. Groen in de stad brengt bovendien rust en verkoeling, zorgt voor gezonde lucht en bodem en werkt verbindend. Om van een buurtbos te kunnen spreken, is betrokkenheid van de buurt essentieel. De buurt, scholen, jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden werden dan ook betrokkenen bij het ontwerp van het bos. Studenten planten mee Dankzij een initiatief van studentenkoepel LOKO zijn ook de studenten betrokken. LOKO plant in het buurtbos zestien bomen, onder meer veldesdoronen, gewone esdoornen, ratelpopulieren, winter- en zomereiken. Het idee ontstond na de vele klimaatprotesten van het afgelopen jaar. "We willen zo op een tastbare manier tonen dat we als studenten ook begaan zijn met duurzaamheid en groen in de stad", zegt Marie Liese Schuurmans, mandataris duurzaamheid bij LOKO. Dat de bomen in een buurtbosje komen te staan, vinden de studenten een pluspunt. "We zijn misschien geen permanente bewoners, maar we maken wel deel uit van de stad. Dat we bij een project betrokken worden dat zo sociaal gericht is, is voor ons echt heel positief." "Studenten nemen hun verantwoordelijkheid om van Leuven mee een duurzame en groene stad te maken." - Thomas Van Oppens Schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens is blij met de bijdrage van LOKO en de samenwerking tussen LOKO en de groendienst: "Leuven telt maar liefst 50.000 studenten, zij maken mee onze stad. Dat bewijzen ze opnieuw met dit initiatief. Ze nemen hun verantwoordelijkheid om van Leuven mee een duurzame en groene stad te maken." 1.800 m² bos Een buurtbos in de stad kan al op een perceel van ongeveer 200 m². Aan de Centrale Werkplaatsen heeft de stad 1.800 m² ter beschikking. De keuze voor deze plaats was evident om dat hier veel mensen samen wonen en het plein veel bezoekers aantrekt. Er zijn een aantal dingen die een buurtbos zo uniek maken. Het gaat over veel bomen en struiken op een kleine oppervlakte. Stad Leuven kiest ervoor om minstens één meter tussen de planten te laten, zodat ze voldoende ruimte hebben om te groeien. Een buurtbos is de eerste jaren omheind met een houten hekkenwerk om het bos alle kansen te geven om op te trekken.