Stad Leuven voert strijd tegen sigarettenpeuk verder op

05 Juni 2024

Stad Leuven voert strijd tegen sigarettenpeuk verder op

"In aantal vormen peuken maar liefst de helft van het zwerfvuil. Ze vallen tussen de stoeptegels of worden in bloembakken gegooid waar ze moeilijk op te ruimen zijn." - Thomas Van Oppens 

Stad Leuven sensibiliseert al jaren rond sigarettenpeuken. De gemeenschapswachten spraken de voorbije jaren rokers aan dat je peuk op de grond gooien strafbaar is en deelden zakasbakjes uit. De voorbije weken staken ze nog een tandje bij. Nu gaat de stad een stap verder. Zwerfvuilvaststellers van de OVAM, de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij, gaan op vraag van de stad over tot handhaving.

"Iedereen weet ondertussen dat een blikje op straat gooien niet kan, maar voor peuken lijken nog te veel mensen een uitzondering te maken", vertelt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. "In aantal vormen peuken maar liefst de helft van het zwerfvuil. Ze vallen tussen de stoeptegels of worden in bloembakken gegooid waar ze moeilijk op te ruimen zijn. Ook je peuk in het rioolputje gooien, is geen goed idee. Sigarettenpeuken zijn veel vervuilender dan vaak wordt gedacht. Het duurt 2 tot 15 jaar voor een peuk vergaat en ondertussen vergiftigen de chemicaliën onze natuur, grondwater en dieren."

Daarom sensibiliseerde de stad hierover uitgebreid de voorbije jaren: rokers werden aangesproken, zakasbakjes uitgedeeld en een campagne tegen zwerfvuil werd uitgerold.

"Na dit sensibiliserend traject merken we dat er nog steeds enkele hardleerse mensen zijn die hun peuken op de grond blijven gooien. Daarom voeren we de strijd tegen de sigarettenpeuk verder op en schakelen we vaststellers van OVAM in. Wie zijn peuk op de grond gooit, riskeert nu een GAS-boete", aldus Van Oppens.

Zwerfvuilhandhavers

De Vlaamse overheid stelt via de OVAM handhavers ter beschikking van steden en gemeenten om hen te ondersteunen in de dagelijkse strijd tegen het zwerfvuil. Tussen 2021 en 2024 houden 30 zwerfvuilhandhavers van de OVAM in Vlaanderen zich uitsluitend hiermee bezig.

"Het voorbije jaar hebben onze handhavers alles samen meer dan 35.000 visuele controles uitgevoerd waarbij geen inbreuken werden vastgesteld. Daarnaast werden 8.311 bestuurlijke verslagen opgemaakt voor het veroorzaken van zwerfvuil. Maar liefst 92% van die verslagen gaat over het weggooien van sigarettenpeuken. Dat toont aan dat de focus van de stad Leuven op de sigarettenpeuk meer dan terecht is", vult Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM, aan.

De OVAM-vaststellers maken een bestuurlijk verslag op van hun vaststelling en sturen dit door naar de sanctionerend ambtenaar. Op basis van het bestuurlijk verslag start de sanctionerend ambtenaar onafhankelijk de procedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op en bepaalt na de ontvangst van een eventueel verweer welk gevolg er aan de overtreding moet worden verleend. Het is dus niet zo dat de vaststellers beslissen een boete op te leggen of ter plekke de boete innen; de beslissingsbevoegdheid ligt bij de sanctionerend ambtenaar.

Zakasbakjes van gerecycleerde peuken

Onderzoek toont aan dat rokers maximaal twee tot vijf stappen willen zetten om van hun sigarettenpeuk af te geraken. Het is echter onmogelijk om overal vuilnisbakken of peukenzuiltjes te plaatsen. Gelukkig bestaan er wel zakasbakjes: kleine doosjes waar rokers hun peuken in kunnen bewaren tot ze bij een vuilnisbak komen. De zakasbakjes zijn voor 80% gemaakt van gerecycleerde peuken. Voor alle duidelijkheid: je mag peuken, op voorwaarde dat ze gedoofd zijn, in de vuilnisbak gooien.