Stijn Bex stapt over naar Groen!

02 Maart 2010

Leuvens gemeenteraadslid en voormalig federaal volksvertegenwoordiger Stijn Bex stapt over naar Groen!. Bex was jarenlang politiek actief in de partij spirit, maar sloot zich na de kartelbreuk begin vorig jaar samen met heel wat sterkhouders aan bij de sp.a op basis van een manifest voor progressieve openheid. Dat bleek een vergissing waar Bex zonder natrappen zelf de verantwoordelijkheid voor wil opnemen. Na diepgaand overleg met heel wat leden van Groen! heeft Bex beslist om zich samen met zijn vroegere partijgenoten van SLP te engageren in het project waarmee voorzitter Wouter Van Besien Groen! wil laten uitgroeien tot een volwaardige vierde politieke stroming in Vlaanderen. Wouter Van Besien en de Leuvense afdeling van Groen! zijn zeer opgetogen met de komst van Stijn Bex. Stijn Bex: "Sp.a heeft vorig jaar na het einde van het kartel sp.a-spirit aangekondigd dat het zich opengestelde voor mensen en ideeën van het vroegere spirit, zowel op inhoudelijk vlak als naar partijwerking. We zijn daar toen met een groep mensen enthousiast op ingegaan. Het voorbije jaar heb ik verschillende boeiende mensen binnen sp.a beter leren kennen en waarderen. Maar tegelijk heb ik vastgesteld dat de partij, op zoek naar interne evenwichten en in haar antwoord op de economische crisis, terugplooit op de socialistische zuil en op een socialistisch discours. Ik heb daar veel respect voor, maar ik voel me er als progressieve vrijdenker niet in thuis. Politiek is een hobby en een passie, waar ik me altijd 200% voor ingezet heb. Daar kruipt ontzettend veel tijd in, en je moet het dus met enthousiasme kunnen doen. Dat enthousiasme ben ik kwijtgeraakt, omdat ik inzag dat ik vorig jaar een schijnbaar logische maar helaas verkeerde beslissing heb genomen." Bij Groen! stelt Bex een tegenovergestelde beweging vast: "De nieuwe generatie onder het voorzitterschap van Wouter Van Besien heeft een duidelijke keuze gemaakt voor verbreding. Ik heb naar aanleiding van de overkomst van SLP en in persoonlijke gesprekken met verschillende mensen kunnen vaststellen dat er heel veel openheid aanwezig is bij Groen!, dat sowieso qua partijcultuur veel belang hecht aan ongebondenheid en basisdemocratie. Wouter Van Besien staat er garant voor dat Groen! niet betuttelt, maar kiest voor een realistisch economisch verhaal, waar innovatie, vooruitgang en ondernemerschap een belangrijke rol spelen." Die inhoudelijke keuze is ook uitdrukkelijk bevestigd, met de recente goedkeuring van het beleidsplan 2010-2012 door de politieke raad van Groen! Groen! voorzitter Wouter Van Besien: "De komst van Stijn Bex is voor Groen! een grote verrijking. Stijn is een gedreven en enthousiast politicus, die zowel in het parlement als lokaal veel werk verzet heeft. Hij heeft veel zin om mee zijn schouders onder Groen! te zetten, en dat doet ons uiteraard plezier. We werken aan een brede groene politieke stroming die werk maakt van een duurzame economie, van een solidaire samenleving en die positief omgaat met diversiteit. We zijn een partij die ongebonden aan politiek doet. In zo'n project kan Stijn een belangrijke rol spelen."

Stijn Bex besluit: "Na uitgebreid overleg met mensen van Groen! uit verschillende partijgeledingen weet ik nu perfect waaraan ik begin, en ik heb er heel veel zin in.' Bex werd in 2007 verkozen als eerste opvolger voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de kieskring Leuven, maar ziet af van dit mandaat.