Stemmen moet op 25 mei ook in de woonzorgcentra kunnen

04 December 2013

Groen heeft in een commissie van de gemeenteraad voorgesteld dat er bij de parlementsverkiezingen van 25 mei ook in verschillende woonzorgcentra zal kunnen gestemd worden. Hopelijk wordt dit voorstel snel goedgekeurd door de hele gemeenteraad. De stad staat in voor het inrichten van de stembureaus bij de verkiezingen. Hoe en waar die stembureaus worden georganiseerd is van groot belang. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger haar of zijn stem effectief kan uitbrengen. Met het oog op de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 vraagt Groen speciale aandacht voor die ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven. Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid): "Die aandacht is nodig. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te zoeken naar het stembureau maakt de ouderen immers afhankelijk van derden, waardoor zij vaak hun stemrecht niet ten volle kunnen uitoefenen. Ouderen willen voor zulke belangrijke kwesties autonoom kunnen zijn. Ik vind dat we daarom een extra inspanning moeten leveren voor wie in de Leuvense woonzorgcentra, beheerd door het OCMW, verblijft."

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "We willen dat de gemeenteraad het principe goedkeurt om stembureaus in te richten in woonzorgcentra. We legden dit voor op maandag 2 december aan de commissie. Wat wij vragen, is elders al realiteit. Verschillende steden en gemeenten richtten de voorbije 5 jaar stembureaus op in woonzorgcentra en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat het een antwoord is op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra kunnen best ook dienen voor de omwonenden. Uit de discussie in de commissie bleek dat het stadsbestuur het idee wil onderzoeken, en misschien gedeeltelijk doorvoeren."

Lies Corneillie (gemeenteraadslid) en Heidi Vanheusden (OCMW-raadslid)