Stella Artois-brouwerij deelt dak met Leuvense inwoners

02 Maart 2020

Stella Artois-brouwerij deelt dak met Leuvense inwoners

Leuvenaars investeren mee in zonnepanelen op dak van Stella Artois-brouwerij Op het dak van de Leuvense Stella Artois-brouwerij van AB Inbev is Luminus onlangs gestart met de installatie van 2.117 zonnepanelen. Alle Leuvenaars krijgen via een zonnedelenproject de kans om mee te investeren in groene energie en zo hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. De opgewekte stroom zal voor 100% door de brouwerij zelf verbruikt worden. Bier voortaan gebrouwd op zonne-energie De 2.117 zonnepanelen op het dak van de brouwerij, goed voor een oppervlakte van 3.800 m², zullen jaarlijks 576.000 kWh groene energie produceren. Dit komt overeen met het jaarlijks verbruik van ongeveer 150 gezinnen of met de productie van bijna 8 miljoen bierflesjes van 25 cl per jaar. Dauvister, dochteronderneming van Luminus, staat in voor het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud van de zonne-installatie. Alexander Soenen, brouwerijdirecteur Stella Artois: "Als duurzame brouwer hebben we een voorbeeldfunctie en streven we er voortdurend naar om onze impact op het milieu te verminderen. Onlangs kondigden we al aan dat we investeren in het grootste niet-gesubsidieerde zonnepanelenpark in Europa dat 100% van de elektriciteitsbehoefte van onze West-Europese en dus ook Belgische brouwerijen zal coveren. Vandaag zijn we trots om ook de samenwerking met Luminus aan te kondigen. We zetten hiermee een volgende stap in onze duurzaamheidsdoelstelling om tegen 2025 naar 100% hernieuwbare stroom te gaan. Dat we bovendien ook de inwoners van Leuven, Home of Beer, bij dit duurzame project kunnen betrekken, maakt het voor ons extra mooi." Investering in een duurzame toekomst Alle inwoners van Leuven kunnen via Power2Green mee investeren in de installatie van de 2.117 zonnepanelen op het dak van de brouwerij en zo genieten van een gemiddeld bruto rendement van 3% gedurende 5 jaar. Investeren kan voor een bedrag van 250 euro en loopt via het crowdfundingsplatform Mozzeno. "Eind vorig jaar installeerden we 2.100 zonnepanelen op de site van AB Inbev in Hoegaarden. Nu is het de beurt aan de site van AB Inbev in Leuven. Ik ben enorm verheugd over dit nieuwe project, want hier gaan we nog een stap verder. Leuvenaars die zonne-energie een warm hart toedragen en zelf geen dak hebben voor zonnepanelen kunnen via dit project van zonnedelen toch rechtstreeks hun steentje bijdragen voor een groene toekomst. Dankzij onze nieuwe zonne-installatie in Leuven wordt namelijk maar liefst 139 ton (eq.) CO2 per jaar vermeden", aldus Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. "We zijn blij dat AB InBev, toch wel een icoon in Leuven, mee op de kar springt en haar daken vol zonnepanelen legt. Hopelijk volgen veel Leuvense bedrijven dit voorbeeld." - David Dessers Ook de stad Leuven is enthousiast over het nieuwe project. "Om onze klimaatambities waar te maken moeten we in Leuven tegen 2030 tien keer zoveel elektriciteit opwekken met zonnepanelen als vandaag het geval is. Er is dus een grote inhaalbeweging nodig en er ligt nog heel wat onbenut potentieel. We zijn dan ook bijzonder blij dat AB InBev, toch wel een icoon in Leuven, mee op de kar springt en haar daken vol zonnepanelen legt. Hopelijk volgen veel Leuvense bedrijven dit voorbeeld", reageert Leuvens schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers opgetogen. Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030, voegt hieraan toe: "Als grote Leuvense speler en trouwe partner van Leuven 2030 bouwt AB InBev met deze investering in lokale productie van hernieuwbare energie mee aan de realisatie van onze Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven. Dat zij daarin bovendien de Leuvense burgers betrekt, kunnen we alleen maar aanmoedigen. We zijn benieuwd hoe dit ook andere partners inspireert een gelijkaardige actie op te zetten waarin er samen wordt gebouwd aan een duurzame toekomst."