Stad geeft startschot voor 'urban mining' in Leuven

12 Januari 2021

Stad geeft startschot voor 'urban mining' in Leuven

Bouwmaterialen oude schietstand krijgen een tweede leven De stad Leuven zal vanaf nu samen met vzw Atelier Circuler alle stadsgebouwen die gerenoveerd of afgebroken worden, 'minen'. Dat betekent dat alle waardevolle materialen gerecupereerd worden alvorens een gebouw gerenoveerd of afgebroken wordt. Nadien krijgen de materialen een tweede leven via de Leuvense Materialenbank. Het 'urban minen' past helemaal binnen de ambitie om van Leuven een circulaire stad te maken, waarbij materialen en grondstoffen maximaal hergebruikt worden. De oude schietstand op het militair domein in Heverlee is het eerste stadsgebouw dat 'gemined' wordt. Stadsontginning, of in het Engels 'urban mining', betekent dat waardevolle materialen uit gebouwen bij de renovatie of afbraak ervan, gerecupereerd worden. Het gaat dan vaak over hout en metaal maar ook tegels, gootstenen en deuren bijvoorbeeld. "'Urban mining' past binnen onze ambitie om van Leuven dé circulaire stad van de toekomst te maken. Een van de belangrijkste pijlers in onze circulaire strategie is dat we de materialen en grondstoffen die in onze stad beschikbaar zijn, hier willen houden en willen hergebruiken. We moeten de stad beschouwen als dé belangrijkste bron aan grondstoffen en materialen. Zo voorkomen we dat we nieuwe grondstoffen moeten ontginnen", licht schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens toe. Voor het ontginnen van deze materialen werkt de stad Leuven samen met de lokale vzw Atelier Circuler, vroeger bekend als Sociaal Atelier Leuven. "We recupereren voortaan alle waardevolle materialen vooraleer we overgaan tot de renovatie of afbraak van stadsgebouwen. De materialen krijgen een tweede leven via de Materialenbank. Zo gaan we duurzaam om met kostbare grondstoffen." - Thomas Van Oppens De aftrap van 'urban mining' in Leuven werd gegeven in de oude schietstand in Heverlee. Atelier Circuler zal er onder meer houten bruggen en latten, een aantal houten tafels, een afzuiginstallatie, metalen wandbekleding, roldeuren en sanitair verzamelen. De stad wil nadien het gebouw inrichten voor jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en kantoren voor jeugd- en jongerenverenigingen. Het Guido Gezellehuis staat als volgende gebouw op de planning om 'gemined' te worden. Materialenbank "Voor alle materialen die gerecupereerd worden, zoeken we uiteraard nieuwe eigenaars. Daarom zullen de materialen verzameld worden in de Materialenbank aan de Vaart. Vanaf eind januari kan iedereen via een webshop het gerecupereerde bouwmateriaal bestellen", aldus Thomas Van Oppens. "Op termijn zullen we trouwens bekijken op welke manier we ook particulieren kunnen verplichten om te 'urban minen'."