Werken aan de F24 in Bierbeek gaan van start

19 April 2022

Werken aan de F24 in Bierbeek gaan van start

Vandaag beginnen in Bierbeek de werken aan de F24, de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen. Ook de aansluiting met Leuven en Boutersem wordt daarbij aangelegd. In totaal komt er 4,5 kilometer ontbrekende nieuwe fietssnelweg. Dit zorgt ervoor dat men vanaf de jaarwisseling veilig, vlot en comfortabel kan fietsen tussen de grens Bierbeek-Boutersem en het station van Leuven. ​Werken in twee zones ​​De werken aan de fietssnelweg F24 lopen gelijktijdig in twee zones. Overzichtskaart van de aanleg van de F24 Aan de kant van Leuven sluiten de werken aan op het eerdere project in de Hoegaardsestraat dat bijna klaar is. Via de Herpendalstraat komt de fietssnelweg hier aan de zuidkant van de treinverbinding Leuven-Tienen te liggen. Naast het spoor komt er een nieuw fietspad tot de kruising met de drukke Bierbeekstraat in Bierbeek. Daar brengt een nieuwe fietsbrug de fietser veilig van de Eikeboomlaan naar de Rijsmortelstraat waar het momenteel al rustig fietsen naast het spoor is. ​ De tweede zone waar gewerkt wordt, begint ter hoogte van de Stationsstraat in Bierbeek. Daar komt de fietssnelweg weer aan de noordkant van het spoor te liggen. De Sint-Ermelindisstraat wordt verhard en wordt naast het spoor doorgetrokken tot aan de Boststraat in Boutersem. Een kleine afbuiging zorgt ervoor dat er een waardevol natuurgebied gespaard wordt. ​ ​​​​De nieuwe stukken fietssnelweg bestaan steeds uit asfalt van 4 meter breed met tweerichtingsverkeer voor fietsers, aangeduid door een middenmarkering. Daarnaast hebben alle nieuwe stukken vleermuisvriendelijke LEDverlichting die ’s nachts kan doven. ​​Alternatief voor de drukke Tiensesteenweg "De F24 tussen Leuven en Tienen is één van onze prioritaire fietssnelwegen", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. "Samen met Vlaanderen investeren we via het Fietsfonds 3.619.335,64 euro in dit project. En nog eens bijkomend 106.828,44 euro voor de verlichting. Maar er is meer. De provincie zal hier voor de allereerste keer zelf optreden als bouwheer in een groot fietssnelwegenproject. Zo willen we vaart zetten achter de aanleg van deze ontbrekende schakel in ons Vlaams-Brabantse fietssnelwegennetwerk en ook in deze regio de positie van de fiets als verkeersalternatief versterken." "De fietssnelweg Leuven-Tienen biedt onze inwoners een goed alternatief voor een verplaatsing naar werk of school met de auto, weg van de files", zegt Cil Cuypers, schepen voor mobiliteit in Bierbeek. "De recreatieve fietsers kunnen er natuurlijk ook van genieten. Bierbeek trok jaren geleden dit dossier in gang en is bijzonder verheugd dat de eerste spade eindelijk in de grond wordt gestoken."​ Aansluiting met Leuven en Boutersem ​​"In Leuven zijn de werken aan de Hoegaardsestraat bijna klaar", zeggen David Dessers en Dirk Vansina, schepenen van de stad Leuven. "Samen met de heraangelegde Martelarenlaan, de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en het fietspad in de spoorwegtalud vormt de Hoegaardsestraat een belangrijk onderdeel van de F24 op het grondgebied van Leuven. Met deze plannen zijn we opnieuw een stap dichter bij een betere ontsluiting van Leuven voor wie van Bierbeek en Boutersem komt. Zodra de F24 af is, zal het een stuk veiliger en aangenamer zijn voor fietsers tussen Tienen en Leuven."​​ Zodra de F24 af is, zal het een stuk veiliger en aangenamer zijn voor fietsers tussen Tienen en Leuven." - David Dessers ​Aan de andere kant van Bierbeek wordt er een aansluiting gemaakt tot net over de grens met Boutersem. ​​"Ook veel van onze inwoners zijn voor studies of werk gericht op Leuven", zegt burgemeester Chris Vervliet. "Deze fietssnelweg is vanuit mobiliteitsstandpunt dan ook bijzonder waardevol voor onze gemeente. Bijkomende troef zijn ook de aantakkingen die vanuit Leuven verder mogelijk zijn, bijvoorbeeld naar Brussel of Mechelen. We zijn dan ook blij dat Boutersem op deze wijze deel wordt van een fietssnelwegennetwerk." ​Verdere traject naar Tienen in onderzoek ​​Een studie naar het verdere verloop van de fietssnelweg via Boutersem naar Tienen werd opgedeeld in 4 grote delen. ​​De studie naar het eerste deel tussen de Boststraat en het station van Vertrijk zit in een eindfase en zal binnenkort resulteren in de eerste ontwerpplannen. ​​In de studie naar de drie volgende delen zijn er enkele obstakels die bijkomend onderzoek vragen. ​​De wenslijn van het traject volgt namelijk zoveel mogelijk de treinverbinding Leuven-Tienen, maar komt daarbij door zowel een waardevol natuurgebied als een industrieterrein waar niet genoeg ruimte voor de fietssnelweg kan worden ingepast. De partners onderzoeken hier momenteel nog verschillende scenario’s alvorens hier een beslissing in te nemen. ​​​​​Einde van de werken voorzien in december ​​​De werken begonnen op 19 april en duren ongeveer 100 werkdagen. Het einde van de werken is voorlopig voorzien in december van dit jaar. ​​Tijdens de werken is er hinder in de Rijsmortelstraat, die afgesloten wordt voor doorgaand verkeer, de Bierbeekstraat, waar er tijdelijke onderbrekingen zullen zijn, en de Herpendalstraat, die afgesloten wordt vanaf augustus. ​​​​​​Meer info over de werken, hinder en omleidingen vindt men op www.fietssnelwegen.be/werkenF24