Kandidaten gezocht voor stadslandbouwprojecten

01 September 2020

Kandidaten gezocht voor stadslandbouwprojecten

Stad en OCMW Leuven stellen tien gronden ter beschikking De stad en het OCMW Leuven stellen tien gronden ter beschikking voor stadslandbouwprojecten. De Voeding- en Landbouwadviesraad (VLAR) gaat nu op zoek naar individuen of organisaties die op deze gronden een vernieuwend landbouwproject uitrollen. Projecten die duurzaam, economisch haalbaar en vernieuwend zijn, en een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschap, komen in aanmerking. Deze oproep kadert binnen de Leuvense voedselstrategie 'Voeding Verbindt', een plan waarmee de stad, samen met heel wat lokale partners, ervoor wil zorgen dat lokale, seizoensgebonden en duurzame voeding steeds beter de weg vindt naar het bord van de Leuvenaar. "De voedselstrategie wil onder meer ruimte geven aan innovatieve landbouwprojecten. Dat kan bijvoorbeeld door pachtvrije gronden, eigendom van de stad en het OCMW, ter beschikking te stellen van stadslandbouw. Door eigen gronden in te zetten voor voedselprojecten in de korte keten, brengen we de Leuvense voedselstrategie in de praktijk", vertelt schepen van landbouw en consumptie David Dessers. "We hopen zo het aandeel lokale producten op te krikken, maar ook iedereen met interesse in duurzame voeding en landbouw in Leuven de kans te geven om daarmee aan de slag te gaan." "We stellen in totaal maar liefst 9 hectare landbouwgrond ter beschikking van stadslandbouwprojecten. We hopen hiermee het aandeel lokale, duurzame voeding verder op te krikken." - David Dessers  Projecten die duurzaam, economisch haalbaar en vernieuwend zijn, maar tegelijk ook een meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschap, komen in aanmerking. "Iedereen kan een project indienen, van individu tot professionele landbouwer, maar ook maatschappelijke organisaties en verenigingen", aldus Tessa Avermaete, voorzitter van de VLAR. "De mogelijkheden zijn heel divers. Denk aan een zelfplukboerderij, maar het is ook mogelijk om op de gronden bijvoorbeeld te experimenteren met nieuwe gewassen, bestemd voor de lokale markt. We hopen op creatieve en innovatieve voorstellen." De VLAR en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) selecteerden acht gronden van het OCMW en twee gronden van de stad. "Als beheerder van het patrimonium van de Groep Leuven kiezen we als AGSL ervoor om onze eigendommen maximaal in te zetten in functie van het beleid dat de stad wil voeren. Deze gronden zijn geschikt voor landbouwactiviteiten. Het is dan ook maar meer dan logisch dat we deze gronden inzetten voor stadslandbouwprojecten", licht voorzitter van AGSL Lies Corneillie toe.  Zich kandidaat stellen Kandidaten kunnen tot 15 oktober een projectvoorstel indienen bij het AGSL. Een jury van de VLAR beoordeelt vervolgens de voorstellen. Nadien wijzen de stad en het OCMW de projecten toe aan de verschillende percelen. Meer informatie en het formulier om je kandidaat te stellen, vind je hier.  Kandidaten kunnen voor de uitwerking van hun project bovendien beroep doen op landbouwcoaches. Een twintigtal coaches delen hun kennis en passie met iedereen die in Leuven een stadslandbouwproject wil starten of uitbreiden. De stad komt financieel tussen waardoor het aanbod gratis is. Meer informatie over de landbouwcoaches vind je hier.