Stadsbestuur had geen toestemming mogen geven voor wijngaard op de Keizersberg

06 December 2016

De provinciegouverneur heeft een beslissing geschorst van het stadsbestuur om een wijngaard in te richten op de Keizersberg. Groen is blij dat met deze beslissing duidelijkheid is gekomen in dit dossier en vraagt dat de plannen voor altijd in de prullenmand belanden. De provinciegouverneur heeft de beslissing van de gemeenteraad van 26 september geschorst waarin een opstalrecht werd verleend aan de bvba van raadslid Rik Daems (Open VLD) om een wijngaard in te richten op de Keizersberg. De motivatie voor de schorsing is, zoals we verwachtten, dat het niet kan dat een gemeenteraadslid rechtstreeks betrokken is bij de bvba. Het gemeentedecreet stelt dat dat niet kan. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): "Tijdens de gemeenteraad heb ik al duidelijk gemaakt dat het stadsbestuur met deze beslissing de schijn gaf aan vriendjespolitiek te doen. De burgemeester deed geen enkele moeite om deze bezorgdheid weg te nemen en wees onze vraag om uitstel af. Nu blijkt dat niet alleen wij, maar ook de hogere overheid deze gang van zaken schadelijk vindt zal het stadsbestuur met het rood op de wangen deze beslissing moeten intrekken."

David Dessers (gemeenteraadslid): "We hebben de voorbije weken gemerkt dat heel veel mensen verontwaardigd waren over de beslissing van het stadsbestuur. Het gemeentedecreet stelt vrij uitdrukkelijk dat verkozenen niet zomaar overeenkomsten kunnen afsluiten met een lokaal bestuur. Het argument dat het hier niet om de persoon van de heer Daems ging, maar om zijn bvba, was niet overtuigend. Dat is nu ook bevestigd door de uitspraak. Deze uitspraak maakt vooral duidelijk dat gemeenteraadsleden en bestuurders net als burgers de regels en afspraken moeten respecteren. Het stadsbestuur heeft met deze hele gang van zaken echt een slechte beurt gemaakt. Dit is geen goede zaak voor de Leuvense democratie. We hopen dat het stadsbestuur nu doet wat de burgemeester eerder in de krant aankondigde en dit project afvoert."

Thomas Van Oppens en David Dessers