Stad schrapt meting luchtkwaliteit: dit is een slecht signaal voor de gezondheid van de burger

20 December 2010

Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen die vandaag in de gemeenteraad starten, konden wij vernemen dat een voorziene studie naar de meting van de luchtkwaliteit in de zone Vaartkom geschrapt wordt. De stad Leuven is partner in het Interreg-project 'Toepassing van functioneel groen: luchtgroen, klimaatgroen, sociaal groen'. Een speciaal kennisatelier over dat project werd trouwens in maart in Leuven georganiseerd ( ). In het kader van dat project werd aan VITO een offerte gevraagd voor een project over luchtkwaliteit. Concreet was het doel van het project om een beter zicht te krijgen op de luchtkwaliteit en op de effecten van infrastructuurwerken (inclusief groenaanleg) op die luchtkwaliteit. Het VITO deed een projectvoorstel waarin ook een meting van de luchtkwaliteit voorzien was, die specifiek zou kijken naar de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in de omgeving van de Vaartkom. Concreet zouden metingen worden uitgevoerd op NOx, PM2.5 en UFP (ultrafijne deeltjes). Nu blijkt dat Leuven, in een reeks besparingen, ervoor kiest om de studie te schrappen.zie deze nieuwsbrief

Raadslid Fatiha Dahmani: "Wij zijn bijzonder teleurgesteld door deze beslissing. Al jaren vragen wij dat er in Leuven eindelijk ook metingen van de luchtkwaliteit worden uitgevoerd. Tot nu toe kregen we altijd als antwoord dat luchtkwaliteit niet de verantwoordelijkheid van de lokale overheid is. Onzin natuurlijk, want heel wat beslissingen die lokaal genomen worden op het vlak van verkeer en ruimtelijke ordening hebben wel degelijk een impact op de luchtkwaliteit. Wat wij vragen is dat de stad de dimensie luchtkwaliteit (net als klimaat trouwens) tot een volwaardig onderdeel van het eigen beleid maakt. En dus moet je eerst de situatie meten, om daarna maatregelen te kunnen nemen. Daarom waren we blij dat er eindelijk zou worden overgegaan tot een meting van de luchtkwaliteit, en daarom vinden we het nu een bijzonder slecht signaal dat Leuven dat project opnieuw schrapt, en dat onder het mom van budgettaire beperkingen."

De kostprijs van de studie was voorzien op € 71.505.

Fatiha Dahmani: "Dat de stad op een aantal uitgaven moet besparen, begrijpen we. Maar de politieke keuzes die daarbij gemaakt worden, begrijpen we niet. Bij de beoordeling van de begroting zijn voor ons twee principes van belang. Ten eerste mogen besparingen niet gaan ten koste van de sociaal meest kwetsbaren of ten koste van ecologische duurzaamheid. Ten tweede willen we niet dat uitgaven voor evenementen of grotere prestigeprojecten ten nadele zouden zijn van algemene prioriteiten in het regulier beleid (zoals bv. een sociaal rechtvaardig woonbeleid of een duurzaam fietsbeleid). Als je weet dat het steeds de meest kwetsbaren zijn die het hardst lijden onder luchtvervuiling, dan is het negeren van een beter beleid rond luchtkwaliteit een zeer slechte keuze. We begrijpen niet waarom deze studie, een uitgave van niet eens één euro per inwoner, nu geschrapt wordt. Wat is het probleem eigenlijk? Heeft men schrik van de resultaten misschien? Of is men sowieso niet geïnteresseerd in een beleid rond luchtkwaliteit. Deze besparing komt er op kost van de gezondheid van de burgers, en dat is een slechte zaak."

Groen! blijft erbij dat er een meting van de luchtkwaliteit, zeker van het fijn stof, moet komen, nog los van het Interreg-project.

Fatiha Dahmani, gemeenteraadslid