Stad moet wél proberen greep te krijgen op de vrije woningmarkt

11 September 2013

De woningprijzen in Leuven blijven stijgen. Dat is blijkbaar het gevolg van de aantrekkelijkheid van de stad. Maar het stadsbestuur mag zich niet neerleggen bij die evolutie en zou toch minstens de intentie moeten hebben om wél in te gaan tegen de vrije markt. Er is nood aan een actiever overheidsbeleid om de prijzen onder controle te krijgen. Uit een artikel in Het Nieuwsblad blijkt dat in Leuven een gemiddelde woning ondertussen € 312.000 euro kost. Voor diezelfde woning betaal je in Brugge (!) € 240.000. Terwijl de gemiddelde prijzen dalen, stijgen ze hier nog steeds. De aanpak van het woonprobleem in Leuven is niet eenvoudig. Er zijn de voorbije jaren door het stadsbestuur en het AGSL al diverse op zich verdienstelijke projecten opgestart (in het artikel wordt er ook naar verwezen), maar het is duidelijk dat die niet volstaan. Ze hebben veel te weinig reële impact op de markt. En dat zorgt er mee voor dat jonge mensen de stad blijven verlaten om zich elders te vestigen.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Wij zijn geschrokken van de reactie van de burgemeester in dat artikel. Daarin stelt hij dat het stadsbestuur op geen enkele manier de woningprijzen bestrijdt. Wie zou het stadsbestuur zijn om tegen de vrije markt in te gaan, zegt de burgemeester. Een dergelijk defaitisme kunnen wij niet aanvaarden. Wij verwachten een stevig sociaal beleid van dit stadsbestuur. Wordt het niet hoog tijd om wél in te gaan tegen de vrije markt? Om in te zetten op een veel groter aandeel publieke woningen (sociale woningen en ook woningen voor de reguliere markt, beheerd door de overheid) zoals in Nederland? Om de huurmarkt beter te ontwikkelen en te reguleren? Om onze gronden veel meer in gemeenschapshanden te houden? Een huis moet een plek zijn om te wonen, geen speculatief product... Groen werkte eerder al voorstellen uit voor bv. een Community Land Trust (waarbij de grond niet wordt verkocht, maar enkel de woning die erop staat) en cohousing. Het wordt tijd voor een omslag in het Leuvens woonbeleid. We zouden liever dat als signaal krijgen van de burgemeester dan de uitspraak dat enkel als de stad 'onaantrekkelijker' wordt men de situatie onder controle kan krijgen."

David Dessers, gemeenteraadslid