Stad Leuven engageert zich om deze legislatuur 10.000 bomen te planten

17 Maart 2022

Stad Leuven engageert zich om deze legislatuur 10.000 bomen te planten

Leuven spant zich in om de stad groener en klimaatneutraler te maken. Daarom ondertekende ze gisteren het Bomencharter. Hiermee engageert de stad zich om tegen eind 2024 minstens 10.000 bomen te planten. "Meer groen, en dus ook meer bomen in de stad, is een onmisbaar wapen in de strijd tegen klimaatopwarming", zeggen schepen van openbaar groen, Lalynn Wadera en schepen van duurzaamheid, David Dessers.  "Bomen zijn fantastisch. Ze nemen Co2 op en ze geven ons en de planeet letterlijk zuurstof. We kunnen bomen dus goed gebruiken, ook in en rond de stad. Om onze planeet leefbaar te houden, kunnen we met de stad een verschil maken, nu en in de toekomst, door te zorgen voor meer bomen in het openbaar domein. Het is een aandachtspunt van elke dag, bij de heraanleg van straten, parken en pleinen. Met de ondertekening van dit Bomencharter leggen we onszelf een concreet streefdoel op, en maken we onze ambities concreet en meetbaar", zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera enthousiast.  Ook schepen van duurzaamheid, David Dessers, reageert enthousiast: "De klimaatverandering speelt zich vandaag voor onze ogen af. Het weer wordt extremer, met naast hardere regenval ook steeds meer droge en hete zomers. Bomen vormen een grote hulp in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan. Bomen zijn in feite grote, duurzame airco’s in de stad, die zorgen voor schaduw en verkoeling. Hoe meer bomen in de stad, hoe beter voor het klimaat en de leefbaarheid."   Het streefdoel  De stad klopte af op een concreet en ambitieus streefdoel van 10.000 bomen tegen het einde van de legislatuur in 2024. Dat betekent dat ze over een periode van zes jaar werk maakt van de aanplant van 10.000 bomen. "Vandaag staat de teller op 5.634 bomen. Die vind je onder andere in de vier buurtbossen die we deze legislatuur al aanplantten. De komende jaren zetten we alles op alles om aan 10.000 bomen te komen. Dat is onze ambitie, en daar gaan we 100% voor", vertelt schepen Wadera.  "Meer groen en bomen in de stad is ook erg belangrijk voor de biodiversiteit. Door een grotere variëteit aan bomen, struiken en planten, wordt de stad aantrekkelijker voor allerhande insecten, vlinders, vogels en andere dieren. Met de ondertekening van dit bomencharter engageren we ons ook om van Leuven een nog groenere stad te maken, met een sterk en divers ecosysteem. Ook dat is belangrijk om de stad leefbaar en gezond te houden", aldus schepen David Dessers.  "Hoe meer bomen in de stad, hoe beter voor het klimaat en de leefbaarheid." - David Dessers Andere initiatieven  De ondertekening van het Bomencharter is één voorbeeld van hoe de stad via vergroening mee de  klimaatuitdagingen vastpakt. "We planten bijkomende bomen of vervangen bomen door toekomstbestendigere soorten", zegt schepen Wadera. Heel recent nog plantte de stad een vierde buurtbos en verving ze de oude populieren aan de Vaartdijk door 2000 bomen en struiken te planten.    Naast het bomencharter worden er door de stad nog tal van andere acties ondernomen om de stad te vergroenen. Denk onder andere aan premies voor geveltuinen, aanleg van volkstuintjes, het uitdelen van bloemenzaad en de ondersteuning van de jaarlijkse samenaankoop 'Behaag je tuin'. Twee jaar geleden ondertekenden de stad ook het ByeByeGrass-charter waarin we ons engageerden om op verschillende plaatsen gras bewust te laten groeien.  Burgerinitiatief voor steden  Het Bomencharter is een burgerinitiatief van Jo Maes, een inwoner van Bertem met een passie voor bomen. Intussen ondertekenden 167 Vlaamse steden en gemeenten waaronder ook alle centrumsteden, het Bomencharter. Zij engageren zich allemaal om een vooropgesteld aantal bomen te planten. Daarnaast biedt het initiatief bomencharter aan de deelnemende steden de kans om van ervaringen uit te wisselen. "Want veel bomen planten in een stedelijke context, dat is een redelijk nieuwe trend. Bomen planten in een dicht bebouwde en verharde omgeving, dat vraagt om vernieuwende oplossingen. Het is fijn om daarover met andere steden te kunnen uitwisselen", besluiten schepen Wadera en schepen Dessers.