Stad Leuven pakt nachtlawaai aan met geluidsmeters en nudging

12 Augustus 2022

Stad Leuven pakt nachtlawaai aan met geluidsmeters en nudging

"Leuven is traditioneel een echte uitgaansstad. Dat is fijn natuurlijk, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee. Als Innovatiehoofdstad van Europa experimenteren we daarom met technieken om dit aan te pakken in nauwe samenwerking met buurtbewoners." - Thomas Van Oppens

Met geluidsmeters bracht stad Leuven het afgelopen jaar nachtlawaai in de Naamsestraat in kaart. Uit die metingen kwamen interessante resultaten naar voren. Momenteel test de stad of ze met preventieve beïnvloedingstechnieken, ook gekend als nudgingtechnieken, het nachtlawaai kan verminderen of zelfs kan voorkomen. De Naamsestraat fungeert hierbij als proeftuin. De stad past de openbare verlichting aan bij nachtlawaai en maant bovendien voorbijgangers met een lichtprojectie en stickers aan om stil te zijn. Ook de komende maanden blijft de stad testen. De opgedane inzichten kunnen vervolgens ook ingezet worden in andere straten en buurten die last hebben van nachtlawaai. 

"Leuven is traditioneel een echte uitgaansstad. Dat is fijn natuurlijk, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee en dat is op z'n zachtst gezegd storend voor wie de dag erna fris en monter op het werk moet verschijnen", vertelt schepen van ICT en studentenzaken Thomas Van Oppens. "Als Innovatiehoofdstad van Europa experimenteren we daarom met innovatieve technieken om nachtlawaai aan te pakken, en dit in nauwe samenwerking met buurtbewoners."

"Nachtlawaai is vooral een probleem in straten van en naar het uitgaansgebied, de zogenaamde doortrekkersstraten. Eén van die straten is de Naamsestraat en daar vinden dan ook de tests plaats. We richten ons dus niet op de echte uitgaanszones zoals de Oude Markt", verduidelijkt de schepen.

Vooral nachtlawaai op vrijdag

Het afgelopen jaar bracht de stad de geluidsoverlast in kaart met geluidsmeters. Die toestellen namen geen gesprekken op – dat is bij wet verboden – maar analyseerden wel alle nachtelijke geluiden. De resultaten daarvan zijn nu binnen en daar blijken heel wat interessante zaken uit. Zo is er het meeste nachtlawaai op vrijdag, gevolgd door donderdag en woensdag. De stad stelt de meeste geluidspieken vast tussen middernacht en 3 uur. Dat zijn de momenten waarop mensen naar het uitgaansgebied gaan of er net van terugkeren. Thomas Van Oppens: "Meten is weten en dat is ook hier het motto. Deze resultaten zijn enorm waardevol. Ze leren ons op welke dagen van de week en op welke tijdsstippen onze nudgingacties het meest effect kunnen hebben. Ze tonen ook aan dat we niet allen met de vinger moeten wijzen naar de studenten, maar dat het een breder probleem is."

Straatverlichting dimmen of versterken

Nu de stad de geluidsoverlast in kaart heeft gebracht, bekijkt ze hoe de geluidsoverlast kan terugdringen. "Sinds enkele weken testen we een aantal nudgingtechnieken. Zo dimmen of versterken we de straatverlichting bij nachtlawaai", licht schepen Van Oppens toe. "Wanneer de geluidsmeters geluiden registreren die de grens van 77 decibel voor langer dan 2 seconden overschrijden én herkend worden als geluid dat afkomstig is van mensen, dan dimmen dan wel versterken we de openbare verlichting voor een periode van 10 minuten." Hierbij test de stad of het donkerder maken van de straat of net extra licht creëren het meeste invloed heeft op het gedrag van luide passanten.

Lichtprojecties op het wegdek

Daarnaast ontwikkelden gedragsconsultants van Tabula Rasa twee andere nudges. De stad testte ook deze nudges de voorbije weken. Ter hoogte van het Zoölogisch Instituut van de KU Leuven verscheen tussen 23.00 en 05.00 uur elke nacht een projectie op het wegdek, waarbij passanten aangemaand werden stil te zijn. Grote stickers met de tekening van een huis herinnerden hen daaraan. Diezelfde afbeelding van een huis was eveneens in de eerder tegengekomen projectie te zien.

De stad richt in het najaar een nieuwe, langere meetperiode in om het effect van de nudges op nachtlawaai verder te onderzoeken. De volledige testresultaten zijn pas na afloop van de volledige testperiode beschikbaar.

Dit project kan rekenen op een subsidie van 183.740 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).