Stad en provincie moeten harder optreden tegen Celis in Wilsele

25 Augustus 2007

In de voorbije zomer kwam het bedrijf Celis, gelegen aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele, op kwalijke manier in het nieuws. In de nacht van 16 op 17 juli werd door Aquafin vastgesteld dat grote hoeveelheden olie via de riolering in het waterzuiveringsstation zijn terechtgekomen. Op basis van vaststellingen door de Vlaamse milieu-inspectie, de brandweer, OVAM en de stedelijke milieudienst bleek een lek in een opslagtank (van 50.000 l) op het terrein van het bedrijf Celis aan de basis hiervan te liggen. Via een overloop zou de olie (20.000 l lampenolie) in de riolering terechtgekomen zijn. Door de betrokken instanties werd gemeld dat er geen acuut gevaar was voor de volksgezondheid. Voor Groen! wordt het hoog tijd dat stad en provincie samen werk maken van een hardere strategie tegen het bedrijf in kwestie. Het is niet verantwoord om dit bedrijf ongestoord verder te laten werken op deze locatie tot de vergunningen aflopen. Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani: "Celis heeft in principe de nodige vergunningen tot 2011, en zal daarna naar Tildonk verhuizen. Op korte termijn willen we volledige duidelijkheid over alle aspecten van het recente incident. Zo willen we onder meer weten of uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt of er eerder ? voor dit terrein op de riolering was aangesloten ? gelijkaardige incidenten kunnen geweest zijn. Dat zou erop wijzen dat er sprake is van het niet naleven van de vergunningen. Maar daarmee mag het niet ophouden. Er is nood aan een hardere gezamenlijke strategie van stad en provincie tegen dit bedrijf." De voorbije jaren hebben de stadsdiensten keer op keer stappen ondernomen tegen herhaalde bouwovertredingen door het bedrijf. Telkens opnieuw blijkt dat Celis zich weinig of niets daarvan aantrekt, en alles naast zich neerlegt. Er zou op zijn minst mogen verwacht worden dat het parket harde maatregelen neemt. Provincieraadslid Toon Toelen: "Maar ook van de provincie willen we volledige duidelijkheid en medewerking. Zo willen we onder meer weten of de voorbije jaren alles gedaan is om de volledige en correcte naleving te garanderen van de voorschriften, meerbepaald over de inkuiping van de opslagtanks. In de milieuvergunning van 2001 staat vermeld dat na een plaatsbezoek werd vastgesteld dat die inkuiping niet in orde was. Tekortkomingen op dit vlak kunnen leiden tot incidenten zoals voorbije juli." Uit de daden van het bedrijf blijkt dat er geen enkele bereidheid is om zich volledig te houden aan alle opgelegde regels. De bewoners uit de nabije woonzones maken zich terecht zorgen hierover. Net als zij zijn wij er onvoldoende van overtuigd dat Celis alles gedaan heeft om te voorkomen dat nieuwe ernstige milieuproblemen zich zullen voordoen. De enige conclusie kan dan ook zijn dat Celis hier niet thuishoort. Fatiha Dahmani: "Wij zullen in de gemeenteraad de burgemeester ondervragen. Daarbij mag het niet enkel gaan over de details van het voorbije ernstige milieu-incident. Wij vragen aan het stadsbestuur om met de provincie tot een gezamenlijke en doeltreffende strategie te komen om het bedrijf nog voor het verlopen van de milieuvergunning in 2011 uit Wilsele weg te krijgen." Fatiha Dahmani (fractieleidster) en Toon Toelen (provincieraadslid voor Leuven)