Spaanse Kroon maakt zich zorgen over bus

05 Oktober 2016

De Spaanse Kroonwijk maakt zich zorgen over de bushaltes op stadslijnen 7, 8 en 9. De voorbije weken schraapte de Technische Dienst van de stad Leuven de geverfde lijnen voor de bushaltes weg in de Philipslaan, Hoegaardsestraat en Spaanse Burchtlaan. Die actie wekt de indruk dat het stadsbestuur de bus uit de wijk wil weghalen. Toon Toelen, gemeenteraadslid: "Ik ben al door verschillende buurtbewoners aangeklampt. Sommigen zijn slecht ter been en hebben geen auto meer. Zij zijn volledig aangewezen op deze bus voor hun dagelijkse inkopen. De bushalte op de hoek van de Philipslaan en de Hoegaardsestraat ligt op 600-700 meter van die in de Koning Elisabethlaan. Sommige wijkbewoners moesten al 400 meter wandelen tot die eerste halte. Nu zou dat dus oplopen tot méér dan een kilometer, zelfs anderhalve kilometer tot de Tiensesteenweg. Dat kun je die oude mensen toch niet aandoen? Ze zijn bekaf nog vooraleer ze op de bus stappen. Ik begrijp niet hoe de schepen van toegankelijkheid, die hier om de hoek woont, zoiets laat passeren in het college? We vragen een duidelijk signaal van het stadsbestuur over haar plannen met onze wijk." Vorig jaar vond een infovergadering plaats over het sluipverkeer in de wijk. Daarop verzekerde de stad nog dat er niets zou wijzigen aan de buslijnen. De actie van de Technische Dienst doet nu echter het tegendeel vermoeden. Dit komt als een donderslag bij heldere hemel.

Toon Toelen, gemeenteraadslid: "In tijden waarin we autogebruik willen ontmoedigen, moet het stadsbestuur alternatieven aanreiken. Nu doet ze het omgekeerde. Ze jaagt deze wijkbewoners weer de auto in. Deze beslissing staat haaks op de klimaatambities waarbij het openbaar vervoer een belangrijke rol te spelen heeft. Ik ben bang dat de fietsers de schuld gaan krijgen voor deze beslissing. De stad wil immers een fietsstraat aanleggen in de Hoegaardsestraat. In dat opzicht zou het logisch geweest om de bus te verleggen naar de parallelweg door de Spaanse Burchtlaan. In dat geval zou de bushalte amper 30 meter moeten opschuiven. Daar kon iedereen mee leven. Maar 700 meter is gewoon te veel."

Toon Toelen