Groen heeft bedenkingen bij 'snelle oplossing' Waversebaan

22 Mei 2018

Groen heeft bedenkingen bij 'snelle oplossing' Waversebaan

Een groot stuk van de Waversebaan wordt opnieuw geasfalteerd. Aan de fietspaden wordt niets gedaan. Groen vraagt dat de stad niet kiest voor een 'quick fix' maar meteen de fietspaden opnieuw mee aanlegt, zodat ze veilig worden en langer meegaan. De gemeentelijke administratie liet weten dat de Waversebaan tussen de tussen Koning Leopold III-laan en gemeentegrens opnieuw geasfalteerd wordt, na klachten van buurtbewoners over trillingen van het zwaar verkeer. Die buurtbewoners hebben een studie laten uitvoeren door een bureau. Dat rapport wees inderdaad uit dat die trillingen boven het aanvaardbaar niveau uitstegen. Elise Rummens (buurtbewoonster en 27ste plaats lijst): “Asfalt wordt op minimaal 6 jaar 'afgeschreven'. De volgende heraanleg van deze straat zal dus minstens zo lang op zich laten wachten. In de huidige plannen wordt alleen de rijbaan van de auto's aangepakt. Nochtans klagen fietsers daar ook zeer terecht over de staat van het smalle fietspad en over overdreven snelheid van de auto's. Het segment van de Herendreef tot aan de gemeentegrens staat bovendien als Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk gecatalogeerd. Sinds kort is het subsidiepercentage door de provincie opgetrokken tot 90%, dat zou zelfs 100% kunnen worden. Dat wil zeggen dat de vernieuwing van de fietspaden op dat segment budgettair bijna gratis is.” Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Volgens ons is een te snelle oplossing niet in het belang van de buurtbewoners. Het is niet zeker dat met een nieuwe asfaltlaag de trillingen zullen verdwijnen. Eigenlijk moet je ook de fundering van de straat aanpakken. En nu snel alleen de rijbaan aanpakken zorgt ervoor dat aan de fietspaden jarenlang niets gedaan zal worden. Die zijn nochtans ook in slechte staat. De straat zou er ook wat smaller kunnen gemaakt worden om hardrijders af te remmen. Zo houd je voldoende plaats over voor comfortabele, brede fietspaden. Op dit moment loopt een aanbesteding voor herasfaltering. Het klopt dat een nieuw ontwerp ook een nieuwe aanbesteding betekent. Dat betekent mogelijk een paar maanden uitstel. Maar het zou toch een enorme gemiste kans zijn om deze gelegenheid niet te gebruiken voor betere fietspaden die al zo lang bij fietsers gekend staan als gevaarlijk en oncomfortabel. We hopen dat de inwoners beseffen dat een nog paar maanden uitstel in het belang van alle weggebruikers is.”   Toon Toelen en Elise Rummens