Brugge, Leuven en Roeselare bundelen krachten voor smart city dataplatform

18 November 2021

Brugge, Leuven en Roeselare bundelen krachten voor smart city dataplatform

Steden en gemeenten staan voor tal van grote uitdagingen, waaronder klimaatverandering, een vergrijzende bevolking, mobiliteit, globalisering en digitalisering. Data zijn de sleutel om relevante toepassingen te creëren voor de maatschappij van de toekomst. Brugge bundelde de krachten met Leuven en Roeselare om de markt te bevragen voor de aankoop van een dataplatform en zo een aanzet te geven tot een standaard dataplatform voor andere Vlaamse steden en gemeenten. Via een raamcontract kochten ze nu gezamenlijk een smart city dataplatform aan bij het consortium Urban Sense, vertegenwoordigd door Cegeka en Sirus. Brugs schepen van smart city Minou Esquenet: "Als slimme stad maken we gebruik van nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT), die ons kunnen helpen het leven duurzamer en aangenamer te maken. Een smart city dataplatform stelt ons in staat om historische en real-time (stads)data ten volle te exploiteren. Met dit project neemt Brugge het voortouw op het vlak van smart cities in Vlaanderen." Het smart city dataplatform wordt het hart van de smart city-architectuur waar Internet of Things sensordata en andere (authentieke) databronnen samengebracht worden. Deze gegevens kunnen dan aan elkaar gekoppeld worden waardoor de drie stadsbesturen beter onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen nemen. Daarnaast opent het deuren voor tal van innovaties, al dan niet in samenwerking met andere overheden, zowel nationaal als internationaal, bedrijven, inwoners en/of onderwijsinstellingen. "We beschikken over een schat aan data, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast. Maar om optimaal gebruik te kunnen maken van die schat aan informatie, moet er nog heel wat gebeuren op vlak van IT achter de schermen. Dit dataplatform is een eerste belangrijke stap." - Thomas Van Oppens  Iedere stad heeft een specifieke doelstelling uitgekozen die men nadien van elkaar kan overnemen. Op deze manier leren de steden van elkaar en kan iedereen toch zijn eigen accenten leggen. Beleid op basis van objectieve data "We willen niet langer beleid maken op basis van ons buikgevoel, maar op basis van objectieve data. We beschikken ondertussen ook over een schat aan data, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast. Maar om optimaal gebruik te kunnen maken van die schat aan informatie, moet er nog heel wat gebeuren op vlak van IT achter de schermen. Dat is niet alleen in Leuven zo, maar ook in andere steden. Daarom sloegen we de handen in elkaar met Brugge en Roeselare om dit dataplatform op poten te zetten. Dit is een fundamenteel sluitstuk in onze smart citystrategie", stelt de Leuvense schepen van ICT Thomas Van Oppens. "We zullen hiervan in eerste instantie gebruikmaken om het nachtlawaai in het centrum van de stad aan te pakken. Door het bruisend studentenleven en een gezellige Oude Markt, hebben wij iets meer last van nachtlawaai dan andere steden. Daarom dat we deze uitdaging eerst aangaan." Fijnmazig meetnet van luchtkwaliteit "Deze samenwerking met Brugge en Leuven zorgt, na de opstart van ons communicatieplatform, voor de realisatie van een tweede belangrijke pijler in ons smart city dashboard concept", duidt Roeselaars burgemeester Kris Declercq. "Met het IoT platform gaan we steeds meer real-time informatie op ons grondgebied verzamelen en laten doorstromen naar onze burgers. Op deze manier kunnen we, bijvoorbeeld, in de toekomst het waterpeil veel nauwgezetter opvolgen, proactief handelen, snel onze burgers informeren en zodoende maximaal inzetten op het voorkomen van overstromingen." "Wanneer we dit in concrete realisaties vertalen, dan zal dit bijvoorbeeld een bijdrage leveren om een fijnmazig meetnet van de luchtkwaliteit verder uit te bouwen alsook gegevensstromen samen te brengen om drukte in kaart te brengen. Daarnaast is het dataplatform een belangrijke gegevensbron voor onze 'Digital Twin'. Met deze digitale kopie van de stad onderzoeken we of we door deze technologie het effect van bepaalde beleidsbeslissingen kunnen simuleren", besluit Brugs schepen Esquenet. Het is de bedoeling dat het smart city dataplatform operationeel is vanaf januari 2022.