Aftrap SCH2030L: begeleiding op maat voor duurzame scholen

02 Oktober 2020

Aftrap SCH2030L: begeleiding op maat voor duurzame scholen

21 Leuvense scholen kwamen gisteren samen om te leren hoe zij duurzaam school kunnen maken en trapten zo het project SCH2030L op gang. In  HAL 5 brachten de stad, Leuven 2030, het onderwijsnetwerk SOM en enkele  gespecialiseerde partners als Rikolto, MOS en Energieke scholen (KS Leuven & Provincie Vlaams-Brabant) een gevarieerde groep aan leerkrachten, leerlingen en ouders op een coronaveilige manier samen. Deze partners zetten scholen op weg naar een duurzame toekomst. Dat is nodig om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. We zijn ervan overtuigd dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in de weg naar een duurzame stad. Jongeren toonden ons in het verleden duidelijk dat ze wakker liggen van het klimaat en dat zij initiatief willen nemen om de toekomst van hun generatie vandaag veilig te stellen. Scholen kunnen hierin een belangrijke hefboom zijn. Zij kunnen jongeren inspireren, opleiden en experimenteerruimte geven. Tegelijkertijd kunnen ze ook zelf het goede voorbeeld geven naar de bredere stad toe. "SCH2030L zal scholen begeleiden om onder meer hun werking en gebouwen versneld te verduurzamen." - David Dessers Maar scholen en jongeren staan er niet alleen voor. Om te bepalen welke rol zij kunnen spelen, welk engagement past bij hun school en om hun noden te definiëren, bouwden de partners een divers netwerk uit: SCH2030L. Samen voor een klimaatneutraal Leuven "Leuven klimaatneutraal maken kunnen we niet alleen. We rekenen daarvoor op Leuvenaars, bedrijven, organisaties, maar zeker ook op scholen. Heel wat gemotiveerde leerkrachten en directies hebben de voorbije jaren al stappen gezet op het vlak van duurzaamheid. Maar het is belangrijk dat we allemaal een versnelling hoger schakelen, om zo onze klimaatambities waar te maken. Daarom hebben we samen met een aantal organisaties het netwerk SCH2030L in het leven geroepen. Dit sterk samenwerkingsverband zal scholen op maat begeleiden in het opstellen van een jaarlijks actieplan en verder ondersteunen", aldus schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. Kick-off "Elke school 2030" Tijdens de kick-off gaf Djapo een vormingssessie over de SDG’s (doelstellingen van duurzame ontwikkeling) in het Redingenhof en leerlingen van het Heilig Hartinstituut en De Ring volgden een online sessie van Give A Day rond systeemdenken. Daarin leerden scholen hoe je in diverse domeinen kunt bouwen aan een duurzame toekomst. Dat kan door in te zetten op meer groen op school bijvoorbeeld, maar evengoed door aandacht te hebben voor duurzame voeding of door energiebesparende maatregelen te nemen. In de namiddag gingen de scholen concreet aan de slag. Ze gingen in gesprek met coaches die met hen bekeken welke acties passen binnen hun school, waar hun gebouwen zich toe lenen, hoe hun leerlingen actief engagement kunnen opnemen rond voeding, energie, mobiliteit, consumptie, afval … binnen, maar ook buiten hun schoolmuren.