Invulling van Scheutgebouw en groene zone errond wordt stilaan concreet

06 November 2019

Invulling van Scheutgebouw en groene zone errond wordt stilaan concreet

Op dinsdagavond 5 november kwamen 66 verenigingen en andere organisaties samen om hun ideale ruimte te vinden in het Missiehuis van Scheut. Ze bespraken hoe ze de ruimten best kunnen verdelen en hoe ze daarbij eventueel kunnen samenwerken. Het missiehuis staat vanaf begin 2020 voor drie jaar ter beschikking van Leuvense verenigingen. Veel Leuvense verenigingen hebben nood aan een vergader- of activiteitenruimte. Toen het missiehuis van Scheut te koop stond, heeft de stad haar kans gegrepen. Het missiehuis heeft interessante ruimten voor Leuvense verenigingen en organisaties. Er zijn kleinere ruimten, zoals de vroegere slaapkamers van de paters, maar er zijn ook grotere ruimten zoals een refter of een kapel. Het gebouw leent zich dus goed voor vergaderingen, maar even goed voor repetities, een kleine voorstelling of een kookworkshop. Dit is de plaats die Leuvense verenigingen nodig hebben om samen te komen, om verbinding te maken. De komende drie jaar kunnen zij hier terecht. Leuvenaars vinden ruimte en elkaar Op een infomoment in september toonden meer dan 150 verenigingen interesse. Verenigingen die potentieel in het gebouw zagen, kwamen daarna twee maal samen om ideeën helder te krijgen. "We betrekken heel bewust alle geïnteresseerde organisaties bij de vraag hoe ze allemaal samen de beschikbare ruimte kunnen gebruiken. Dit is een heel nieuwe aanpak." - Lies Corneillie Na een eerste kennismakingssessie op 8 oktober was het gisteren tijd om heel concreet te gaan zoeken naar de ideale ruimte in het gebouw en naar mogelijke samenwerkingen. Er is heel wat interesse vanuit allerhande verenigingen zoals sportclubs, natuurverenigingen, hobbyclubs... Ze zien opportuniteiten voor activiteiten, maar ze willen het gebouw ook gebruiken als opslagruimte. Opvallend is dat ze ook veel mogelijkheden zien voor de groene buitenruimte. Met de aankoop van Scheut stelt de stad extra groene ruimte ter beschikking aan de Leuvenaars voor activiteiten, natuurbeleving, ontmoeting van buren, sport en spel. Een unieke manier van werken De stad heeft ervoor gekozen om de verenigingen en andere organisaties aan het roer te zetten. Het is dus niet de stad die alles bepaalt maar ze zorgt er wel voor dat geïnteresseerden met elkaar in gesprek gaan en samen een verdeling van de ruimten maken. "Na deze verkennende vergaderingen leggen we alle aanvragen naast elkaar en stellen we verschillende scenario’s op. We formuleren een visie die de lijm tussen de ideeën vormt. We betrekken heel bewust alle geïnteresseerde organisaties bij de vraag hoe ze allemaal samen de beschikbare ruimte kunnen gebruiken. Kandidaten stappen op die manier mee in een nieuw participatief proces van dialoog en uitwisseling", zegt schepen van vastgoed, Lies Corneillie. "Ook voor de stad is het een heel nieuwe aanpak. We doen dit samen met de verenigingen, maar houden zeker ook rekening met de wensen en noden van de buurtbewoners." Al zeker lange termijnperspectief bij Zusters In het tweede gebouw op de site wonen momenteel nog de Zusters van de Jacht. Zij verhuizen eind september 2020. De stad zal dit gebouw vervolgens grondig renoveren. De organisaties en verenigingen die een tijdelijke plek hebben in het gebouw van de Scheutisten, worden betrokken bij het traject over de definitieve invulling van dit tweede gebouw. Er is ruimte voor onder andere onderwijs, zorg en jeugd, sociaal-culturele en artistieke activiteiten en vormen van wonen, zoals doorgangswoningen of omkaderd wonen. De renovatiewerken eindigen vermoedelijk in 2021. Op langere termijn kunnen een aantal verenigingen en organisaties daar permanent terecht.