Eén schepen voor cultuur en feestelijkheden?

16 Augustus 2018

Eén schepen voor cultuur en feestelijkheden?

Na de wat flauwe jaren van het vernieuwde (en volledig uitbestede) ‘Marktrock bis’ hebben we de evenementenzomer in Leuven ten goede zien veranderen. Leuven heeft een aantal knappe keuzes gemaakt (onder andere voor urban culture). Maar tegelijkertijd heeft het nog niet ten volle gekozen voor een zomer die écht van onderuit tot stand komt, ruimte biedt aan een écht brede waaier aan initiatieven. Er ontbreekt ook nog een eenduidige visie. Misschien is het tijd om de vraag te stellen waarom ‘feestelijkheden’ en ‘cultuur’ nog steeds twee aparte terreinen zijn. Het zou minstens een interessante denkoefening zijn om dat te veranderen. 'Het Groot Verlof', 'Het Klein Geluk', 'Half Oogst', 'Leuven Vlaams', ... het zijn op zich allemaal geweldige initiatieven, maar velen hebben niet het gevoel dat ze iets met elkaar te maken hebben of krijgen geen duidelijk totaalbeeld van wat er stond te gebeuren in Leuven deze zomer. Het was iets te veel een verhaal van het bos door de bomen niet meer zien. Om verder te gaan op de ingeslagen weg en de zomer van Leuven nóg beter te maken, is het net die samenhang die beter kan. Hoe maken we van onze zomer een coherent verhaal dat tegelijk heel veel ruimte geeft aan diversiteit en initiatief van onderuit? De twee betrokken schepenen doen allebei ongetwijfeld heel erg hun best om te zorgen voor een goed aanbod en iedereen die zich ten volle heeft ingezet voor 'De Zomer Van Leuven' verdient uiteraard alle mogelijke pluimen. Maar men kan zich afvragen of het wel logisch is dat dit alles is verdeeld over twee bevoegdheden. 'Het Groot Verlof' wordt georganiseerd door de schepen van feestelijkheden, 'Het Klein Geluk' dan weer door de schepen van cultuur en x-aantal (kleinere) initiatieven door allerlei privé-actoren. Daarom vindt Groen Leuven het wijs om deze verschillende bevoegdheden samen te brengen bij één en dezelfde persoon. Dat kan het culturele zomeraanbod in onze stad enkel ten goede komen. Jef Peremans (9de plaats): "Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom de bevoegdheid voor cultuur en die voor feestelijkheden niet bij één en dezelfde schepen zitten. In dat geval zou men waarschijnlijk gemakkelijker een duidelijke strategie kunnen ontwikkelen voor wat er (tijdens de zomer) gebeurt in Leuven. De huidige situatie leidt er ook toe dat er nog steeds een scheiding wordt gehandhaafd tussen 'hoge cultuur' en 'lage cultuur'. Daar gruw ik van. Ik zou het duizend keer toffer, juister en duidelijker vinden als de persoon die het cultuurbeleid van de stad in goede banen leidt, zich met eenzelfde engagement bezig zou houden met bv. klassieke muziek in de schouwburg, 'Leuven Vlaams', het schlagerfestival op de Oude Markt, of met de clubcultuur, ... Dat zijn namelijk allemaal vormen van cultuur (of feestelijkheden, zo je wil) en de ene vorm is niet hoger aangeschreven dan de andere. Althans, zo zou het moeten zijn." Jef Peremans