Stad Leuven gaat voor veiliger verkeer met SAVE

05 November 2020

Stad Leuven gaat voor veiliger verkeer met SAVE

De stad Leuven heeft het SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend en engageert zich hiermee om nog meer in te zetten op verkeersveiligheid. Ze zal hiervoor een actieplan uitwerken dat na twee jaar wordt geëvalueerd. Na een positieve evaluatie ontvangt ze het SAVE-label. De stad Leuven zet reeds sterk in op verkeersveiligheid. De stad wil dit engagement nu nog kracht bij zetten en verder uitdragen door het SAVE-charter te ondertekenen. SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer. Leuven geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. De stad verklaart hierbij dat ze een globaal en gecoördineerd beleid zal ontwikkelen om alle weggebruikers, in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. De stad toont dit engagement tevens aan de hand van een eenmalige symbolische bijdrage aan het SAVE-project gelijk aan 0,01 euro per inwoner. Leuven is de 123e Vlaamse gemeente die het charter ondertekent. "Met de ondertekening van het SAVE-charter engageren we ons om nog meer in te zetten op verkeersveiligheid." - David Dessers "Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het stadsbestuur. Het is een belangrijk actieprogramma in onze bestuursnota", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe. "De uitbreiding van de zone 30 naar de deelgemeenten en de mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten, waarin er veel aandacht zal gaan naar voetgangers en fietsers en veilige, aangename woonstraten, zullen de komende jaren zeker bijdragen aan een betere verkeersveiligheid. We bereiden bovendien een preventiecampagne voor over hoffelijkheid in het verkeer." Korpschef Jean-Paul Mouchaers geeft aan dat Politie Leuven altijd geïnvesteerd heeft in verkeerscontroles op alcoholgebruik achter het stuur en overdreven snelheid. "Dankzij die permanente focus op verkeersveiligheid is het aantal ongevallen de voorbije jaren gestaag gedaald. Maar elk slachtoffer is er een te veel en betekent heel wat lijden en verdriet. Het aantal ongevallen moet en kan nog verder omlaag. Spijtig genoeg kruipen chauffeurs nog veel te vaak achter het stuur met een glas te veel op of wordt het gaspedaal te diep ingedrukt. Om ook hen te dwingen de verkeersregels ter zake te respecteren en op die manier het aantal ongevallen nog meer terug te dringen, blijft de politie inzetten op verkeerscontroles die eender waar en op ieder ogenblik van de dag kunnen opduiken." Actieplan De stad zal nu samen met OVK een inventaris opstellen en een actieplan uitwerken met de lopende en toekomstig uit te voeren maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Hierbij wordt er aandacht besteed aan preventie, ingrepen op de weg, handhaving en de opvang van nabestaanden van verkeersslachtoffers. Dit actieplan zal geëvalueerd worden uiterlijk twee jaar na het begin van de uitvoering ervan. Wanneer de stad positief geëvalueerd wordt, ontvangt ze het SAVE-label. OVK is een lotgenotenvereniging die families die een kind hebben verloren in het verkeer, ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.