Samen maken we de stad van de toekomst

25 Februari 2018

Tijdens haar vijfde stadscongres, op zaterdag 24 februari, ging Groen in dialoog over het kiesprogramma voor de verkiezingen van oktober. De boeiende discussies hebben heel wat nuttige ideeën opgeleverd die ons programma nog sterker zullen maken. Zoals de voorbije jaren was er ook dit jaar een stadscongres van Groen Leuven. Het stond vanzelfsprekend helemaal in het teken van de komende lokale verkiezingen op 14 oktober. In de voormiddag konden de aanwezigen in een speeddate kennismaken met de groene kandidaten en mandatarissen.

Na de middag kon men kiezen tussen discussietafels of een stadswandeling voor een dialoog over het groene kiesprogramma. Daarbij kwamen thema's als mobiliteit, klimaatneutrale en circulaire stad, democratie, aanpak van ongelijkheid, diversiteit en wonen aan bod.

Tijdens het slotgedeelte van het congres werd de Staat van de Stad 2018 voorgesteld, een congresmotie over de politieke toestand in Leuven. De Groenen zitten sinds 1982 in de Leuvense gemeenteraad. Ideeën die we altijd hebben verdedigd, en die jarenlang werden genegeerd of weggelachen zijn ondertussen ook door de andere partijen overgenomen. Wanneer het gaat over participatie, duurzame mobiliteit, een coöperatieve energietoekomst of een andere kijk op wonen, dan zien we dat de Groenen de weg hebben bereid voor de oplossingen van morgen.

Jan Mertens (voorzitter): "Leuven staat met de verkiezingen van oktober voor een kantelpunt. Komt er een nieuwe generatie politici mee aan de macht met een stadsproject dat voluit kiest voor duurzaamheid, rechtvaardigheid en verbinding? Of gaan we door met oplossingen uit het verleden om de problemen van morgen aan te pakken, en dat in een bestuursstijl die niet meer werkt of mensen tegen elkaar opzet? Het voorbije jaar werd duidelijk dat dat de inzet van de verkiezingen is. De partijen nemen hun posities in. Een sterk resultaat voor Groen is de beste garantie dat Leuven na 14 oktober de stad wordt van de positieve verandering. Want het kan echt anders."

Het stadscongres heeft heel wat ideeën opgeleverd die we de volgende weken kunnen verwerken in het ontwerp van ons kiesprogramma dat we in de lente zullen voorstellen. Onze lijsttrekkers David Dessers en Lies Corneillie sloten de dag af.

Lies Corneillie (2de plaats): "Groen staat voor een politiek van participatie. In dialoog gaan met burgers is voor ons vanzelfsprekend. Het zou dat voor de stad ook moeten zijn. Zo willen wij als we mee gaan besturen  een participatiecharter dat precies bepaalt voor welk soort beslissingen welke vorm van participatie zal gehanteerd worden. Met de input die we tijdens het stadscongres kregen kunnen we verder aan de slag voor een programma dat deze stad op een ander spoor kan zetten. De voorstellen die we hoorden sterken ons in de overtuiging dat er nood is aan een ander woonbeleid, een mobiliteitsbeleid dat kiest voor duurzame en gezonde alternatieven en een verbindende in plaats van polariserende beleidscultuur."

David Dessers (1ste plaats): "Groen is de enig mogelijke progressieve spelveranderaar. Zo willen we onder meer het sociaal beleid verder versterken, om de sociale rechten van allen te garanderen. Voor daklozen gaan we voor een housing first-aanpak, waarbij eerst voor huisvesting gezorgd wordt, alvorens andere problematieken worden aangepakt. Verder moet het klimaatneutrale verhaal in een stroomversnelling komen, onder meer door de oprichting van een sociaal energietransitiefonds van € 10 miljoen, dat we kunnen inzetten om de energetische renovatie van woningen te versnellen, en dan vooral ten gunste van de meest kwetsbare bewoners. We willen van Leuven een circulaire stad maken, een stad waar grondstoffen in de stedelijke kringloop blijven, en niet langer tot afval worden. Om te starten willen we op de korte termijn een pilootproject rond circulaire economie op poten zetten: een circulair en modulair gebouw, waarbij alle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat gebouw zou aanpasbaar moeten zijn, zodat het gemakkelijk nieuwe functies kan krijgen. Voor ons is het duidelijk: een ander Leuven is nodig, een ander Leuven is mogelijk. En wij zullen de komende maanden en jaren keihard werken om die stad van overmorgen tot een stad van vandaag te maken."

 

BIJLAGEN:
staat_van_de_stad_2018.pdf